Voksenopplæring og Intergrering

Voksenopplæring og integrering (VOI) er organisert som en avdeling i rådmannens stab.

Avdelingen er lokalisert i første og andre etasje i gamle hotell Viking på Andenes, og ledes av Stig Johansen, som er rektor for voksenopplæringen og også leder for flyktningetjenesten.

 

Avdelingens hovedoppgave er å legge til rette for integrering av flyktninger som bosettes i Andøy kommune, gjennom å kvalifisere dem for arbeid og utdanning.  

VOI har ansvar for at bosatte flyktninger får opplæring i norsk og samfunnskunnskap (introduksjonsprogram), og samarbeider tett med de ulike enhetene i kommunen og med IMDI.

Avdelingen har også ansvar for grunnskole for voksne.

 

Kommunestyret har i juni 2018 vedtatt en helhetlig plan for bosettings- og integreringsarbeidet i Andøy kommune for perioden 2018 – 2022 (planen kan du lese her).

Det er vedtatt å bosette inntil 25 flyktninger pr år i planperioden (minimum 10 pr. år).

Det er fastsatt følgende mål for integreringsarbeidet:

 

Mål: 65% av deltakerne som avsluttet introprogram skal være i arbeid eller utdanning året etter avsluttet intro eller grunnskole for voksne

 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 29.08.2018

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809