Rådmannen i Andøy og staben

Rådmannen har ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Ta kontakt med rådmannen: E-post.

Rådmannens ledergruppe

Hva

Hvem

Telefon

Skolefaglig rådgiver

Sveinung Ellingsen

990 07280

Personalfaglig rådgiver

Kjell-Einar Johansen

900 56595

Økonomisjef

Eva Nylén Fagermyr

76 11 50 21

Programleder Samskap

Brita Erlandsen

922 61273

Rektor Andenes skole

Thomas Pareli Seines 971 07602

Rektor Risøyhamn skole

Monica Baraa

416 13952

Enhetsleder barnehager

Merete Olsen

76115052

Enhetsleder helse og familie

Mette Larsen

901 73555
Enhetsleder pleie- og omsorg Rimmert van der Kooij 451 34592

NAV leder

Eirin Fjellvang

908 29825

Enhetsleder pleie og omsorg

Mette Larsen 901 73555

Enhetsleder teknisk

John Petter Karlsen

970 23995