Hva koster det å søke?

Skal du bygge på eiendommen din, eller dele den, koster det penger.

Hva koster det å søke om byggetillatelse
Type Pris
Delingstillatelse 4.000 kr
Byggesak uten ansvarsrett 4.000 kr
Dispensasjon (ikke prinsippiell) 5.300 kr

Her kan du lese hele regulativet (PDF, 443 kB)