Bestill et kart

Dersom du har planer om å bygge på eller dele eiendommen din, trenger et situasjonskart, som skal vedlegges søknaden.

Du kan bestille et situasjonskart - gratis - hos Andøy kommune. Kartet er i målestokk 1:500.

Du må skrive hvilket gårds- og bruksnummer søknaden gjelder. Vi kan ikke sende situasjonskart hvis denne opplysningen mangler.Du må skrive hvilket gårds- og bruksnummer søknaden gjelder. Vi kan ikke sende situasjonskart hvis denne opplysningen mangler.
Felt merket med * må fylles ut

 

-