Redusert foreldrebetaling

barnehage.jpg - Klikk for stort bilde  Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehagen.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 25.03.2021

Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens inntekt for en barnehageplass

Makspris 100% plass i barnehage fra 01.01.2021 er kr. 3 230,- per måned.

 

 • Familier med en samlet inntekt på under kr. 592 167,- gir rett til  redusert foreldrebetaling.
 • Barn som er 2- 5-år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen for å få rett til gratis kjernetid gjelder husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 566 100,- per år. Fra 01.08.21 er inntektsgrensen kr. 583 650,-  per år.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna.
 • For barn nummer to skal det betales 70% av det husholdningen betaler for første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.
   

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

 • For søknader før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 15. august (nytt barnehageår)og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere, og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse i søknaden om hvem som omfattes av husholdningen.
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktige kapitalinntekt.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i, det skal søkes til.

 

Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i barnehageåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller familiesituasjon. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

 

 Dokumentasjon:

 • Søker skal sende inn husholdningens siste års skattemelding. For korrekt grunnlag på faktura i august må dokumentasjon være vedlagt søknad innen 10.6.21.
 • Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, kan kommunen be søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan være lønnslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.
   

Søknadskjema: https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131 

Søknadskjema gjelder for barnehageplass i både kommunale og private barnehager.

 

 


 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809