Høring om ny forskrift om farvannsavgift i Andøy kommunes sjøområder.

Børvågen. Foto Linnft.jpeg - Klikk for stort bilde Fra 01.01.2020 trådte ny "Lov om havner og farvann" i kraft. Det medførte at ny forskrift om avgift for anløp i kommunens farvann må tilpasses den nye loven.

Publisert av Sindre Wolf. Sist endret 07.12.2020

Forskriften vedtas med hjemmel i lov av 21.juni 2019 nr. 70 om havner og farvann og forskrift 11.desember 2019 nr.1838 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.

Bestemmelsene om betaling av avgift gjelder fartøy som anløper offentlige og private havner i Andøy kommunes sjøområde. Dette inkluderer også anløp til akvakulturanlegg.

I forskriften vises det også til bestemmelsen om fartøy som er fritatt avgiftsplikten.

 

Høringsfrist: 31.12.2020

Høringsuttalelser sendes til Andøy Havn KF: havnekontor@andoy.kommune.no innen fristen.

 

Vedlegg: Forskrift om farvannsavgift i Andøy kommunes sjøområde.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809