Låneregler

 1. Alle som er begynt på skolen kan få lånekort mot å fremvise legitimasjon. Lånere under 13 år må ha underskrift fra foresatte. Låneren forplikter seg til å overholde bibliotekets reglement.

2. Lånekortet må alltid medbringes når man skal låne bøker eller annet materiale. Adresseforandring må meldes til biblioteket.
3. Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Tap eller tyveri av lånekort må meldes til biblioteket.
4. Utlån er gratis, men det må betales gebyr for bøker som ikke leveres i rett tid. Man kan låne så mange bøker man ønsker, men biblioteket har rett til å gjøre unntak for denne regel. Lånetiden er som hovedregel 28 dager. Lånetiden vor video og CD-rom er 7 dager, for musikk 14 dager og lånetiden for språkkurs er 56 dager.
5. Låner kan få reservert materiell som er utlånt. Reservering er gratis.
6. Dersom biblioteket ikke har den litteraturen som låneren ønsker, kan dette lånes inn fra andre bibliotek (fjernlån). Ved fjernlån gjelder eierbibliotekets regler for bruk av materialet.
7. Låneren plikter å erstatte tapt, skadet og ikke tilbakelevert materiale etter de satser som til enhver tid gjelder. Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte etter underskrift som nevnt i pkt. 1.
8. Lånere som ikke retter seg etter reglementets bestemmelser, kan nektes lånerett for et tidsrom som biblioteket fastsetter.
9. Satser for gebyr og erstatning fastsettes av kommunestyret.
10. Bibliotekets personale har taushetsplikt med hensyn til hva den enkelte spør om eller låner. Når utlånt materiell blir levert, blir all forbindelse mellom låner og materiell slettet

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 30.03.2017

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809