Valg
Publisert 06.09.2019
Kommunestyrevalg3. Foto Linnft.JPG

 Mandag 9. september (også søndag 8. september på Andenes og i Risøyhamn) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget hvis du står i manntallet.

 

Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år innen utgangen av 2019 og er folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

 

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

 

Tid og sted for stemmegivning i Andøy kommune finner du i oversikten under.

Publisert 09.08.2019
Valgurne.jpg

Mandag 9. september (også søndag 8. september på Andenes og i Risøyhamn) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 

Hvis du ønsker det kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.  Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 10. september.  

Publisert 12.07.2019
Valgurne.jpg

Du kan undersøke om du står i manntallet når det blir lagt ut til ettersyn på rådhuset.

Publisert 28.06.2019
Valgurne.jpg

 Det er mulig å stemme mellom 1. juli og 9. august ved kommune- og fylkestingsvalget.

Publisert 31.05.2019
Valgurne.jpg

Listene til årets kommunestyrevalg er klare. Under kan du se hvem som stiller til valg i Andøy.

Publisert 22.03.2019
valg.jpg

Innkomne valglister legges ut til ettersyn på rådhuset etter hvert som de kommer inn til kommunen.

Publisert 31.01.2019
valg2.jpg

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Publisert 05.09.2017

 Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg.

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og

-          fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017. 

Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemme-mottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Publisert 09.08.2017

 

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

 

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

 

Publisert 17.07.2017

For å kunne stemme ved høstens Stortings- og sametingsvalg må du stå i manntall.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn.

 

Publisert 28.06.2017

 

 

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

 

I Andøy kommune er det mulig å stemme alle hverdager mellom kl 0800 - 1500 i rådhuset`s 1. etg.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809