Valgstyret i Andøy kommune

Det er valgstyret som har ansvaret for gjennomføringen av valg i kommunen.

Lister

Her finner du de godkjente listene til kommunestyrevalget 2023.  Listene ble godkjent av valgstyret i Andøy 30.05.2023.

Frister

Her finner du frister angående kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.