Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
0 - Planbeskrivelse - Områderegulering for Andenes havn - 13 05 16 PDF, 5 MB

02.06.2017 Filtype
0 Planbeskrivelse FV 82 delstrekning D - rev 280417 PDF, 4 MB

02.06.2017 Filtype
1 - Områderegulering Andenes havn - Reguleringsbestemmelser - 13 05 16 PDF, 153 kB

02.06.2017 Filtype
1 Plankarthefte FV 82 delstrekning D - rev 280417 PDF, 6 MB

02.06.2017 Filtype
2 - RP Andenes havn - Plankart - 13 05 16 PDF, 1012 kB

02.06.2017 Filtype
2 Forslag til reguleringsbestemmelser FV 82 delstrekning D - rev 280417 PDF, 453 kB

02.06.2017 Filtype
3 Tegningshefte- Illustrasjonshefte FV 82 delstrekning D - rev 280417 PDF, 9 MB

02.06.2017 Filtype
Ekstra referatsaker.pdf PDF, 479 kB

08.06.2017 Filtype
Innkalling til kommunestyre 19 06 2017 PDF, 3 MB

02.06.2017 Filtype
Innstillinger fra formannskapet.pdf PDF, 78 kB

08.06.2017 Filtype
Presentsjon - Sak 59 Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020.pdf PDF, 138 kB

22.06.2017 Filtype
Sak 65 Programstyre for omstillingsarbeidet - prinsipper for sammensetning.pdf PDF, 68 kB

22.06.2017 Filtype
Sak 66 Andøy kommunes omstillingsarbeid - Delegasjon til programstyret.pdf PDF, 54 kB

22.06.2017 Filtype
sak 67 statutter for kommunens kulturpris.pdf PDF, 102 kB

08.06.2017 Filtype
Sak 69 Søknad om fritak fra politiske verv - Halvar Rønneberg.pdf PDF, 45 kB

22.06.2017 Filtype
Sak 70 Søknad om fritak fra politiske verv - Per Erik Larsen.pdf PDF, 46 kB

22.06.2017 Filtype
Sak nr 66 Andøy kommunes omstillingsarbeid - delegasjon til programstyret.pdf PDF, 52 kB

15.06.2017 Filtype
Sak nr 70 Søknad om fritak fra politiske verv.pdf PDF, 48 kB

15.06.2017 Filtype
Sak nr 68 Risøyhamn skole - Godkjenning tillegg.pdf PDF, 107 kB

15.06.2017 Filtype
Sak nr 68 Risøyhamn skole - Godkjenning tillegg.pdf PDF, 107 kB

22.06.2017 Filtype
Sak nr 69 Søknad om fritak fra politiske verv.pdf PDF, 48 kB

15.06.2017 Filtype
Spørsmål og interpellasjon.pdf PDF, 38 kB

22.06.2017 Filtype
Tillegg til sak 59 Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020.pdf PDF, 17 kB

22.06.2017 Filtype
Tillegg til sak 63 Reguleringsplan FV82 Sortland Risøyhamn.pdf PDF, 179 kB

22.06.2017 Filtype
Tillegg til sak 64 Reguleringsplan - Områderegulering Andenes Havn.pdf PDF, 197 kB

22.06.2017 Filtype
Tilleggsutsendt Spørsmål og interpellasjon.pdf PDF, 38 kB

15.06.2017 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809