Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Andøy Havn KF - Budsjett 2018-Tillegg PDF, 232 kB

13.12.2017 Filtype
Andøy kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021-tillegg PDF, 114 kB

13.12.2017 Filtype
Ekstra referatsak.pdf PDF, 42 kB

30.11.2017 Filtype
Inntstillinger fra formannskapet.pdf PDF, 399 kB

30.11.2017 Filtype
Interpellasjon og spørsmål PDF, 49 kB

13.12.2017 Filtype
Møteinnkalling kommunestyret 11.12.17 PDF, 3 MB

30.11.2017 Filtype
Tillegg til sak 113 Andøy Havn KF - Budsjett 2018.pdf PDF, 58 kB

30.11.2017 Filtype
Tillegg til sak 114 - Andøy kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021.pdf PDF, 124 kB

30.11.2017 Filtype
Tillegg til sak 115 - Prioritering av spillemiddelsøknader for 2018.pdf PDF, 32 kB

30.11.2017 Filtype
Tilleggsutsendt - Ekstra referatsak (2).pdf PDF, 42 kB

30.11.2017 Filtype
Tilleggsutsendt - Tillegg til sak 113 Andøy Havn KF - Budsjett 2018 (2).pdf PDF, 58 kB

30.11.2017 Filtype
Tilleggsutsendt - Tillegg til sak 114 - Andøy kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021.pdf PDF, 124 kB

30.11.2017 Filtype
Tilleggsutsendt - Tillegg til sak 115 - Prioritering av spillemiddelsøknader for 2018.pdf PDF, 32 kB

30.11.2017 Filtype
Vedlegg til sak 115 Prioritering av spillemidler.pdf PDF, 684 kB

30.11.2017 Filtype
Vedlegg til sak 116 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 2 MB

30.11.2017 Filtype
Vedlegg til sak 117 Samarbeidavtale Vesterålen Barnevern - Revidering.pdf PDF, 332 kB

30.11.2017 Filtype
Vedlegg til sak118 Godkjenning av nye vedtekter for Vesterålen Regionråd.pdf PDF, 258 kB

30.11.2017 Filtype
Økonomiplan 2018-2021.pdf PDF, 2 MB

30.11.2017 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809