Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Ekstra referatsak_gjenpart av brev Nordland Fylkeskommune bussruter.pdf PDF, 38 kB

01.12.2016 Filtype
Ettersendt sak 119 Vannforsyning Andøya Space Center - Toftenområdet, omdisponering av investeringsmidler.pdf PDF, 75 kB

01.12.2016 Filtype
Innstillinger fra formannskapet, samt fra AMU og PU for sak 108.pdf PDF, 519 kB

01.12.2016 Filtype
Interpellasjon og spørsmål.pdf PDF, 58 kB

13.12.2016 Filtype
Møteinnkalling for kommunestyret 12.12.2016.pdf PDF, 2 MB

25.11.2016 Filtype
Møteinnkalling til kommunestyret 12.12.2016 forts..., fra og med sak 109 til og med sak 118.pdf PDF, 2 MB

25.11.2016 Filtype
Notat fra rådmannen - tilbakemelding på tidligere spørsmål.pdf PDF, 70 kB

13.12.2016 Filtype
Referatsak nr 4 Gjenpart av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf PDF, 49 kB

13.12.2016 Filtype
Sak nr 120 Søknadom tillatelse til å legge ut betongbrygge - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 344 kB

13.12.2016 Filtype
Sak nr 121 Søknad om oppføring av teknisk rom og mast.pdf PDF, 233 kB

13.12.2016 Filtype
Sak nr 122 Søknad om fritak fra politiske verv.pdf PDF, 67 kB

13.12.2016 Filtype
Tillegg 1 til sak 108 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019.pdf PDF, 97 kB

13.12.2016 Filtype
Tillegg 2 til sak 108 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019.pdf PDF, 35 kB

13.12.2016 Filtype
Tillegg 3 til sak 108 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019.pdf PDF, 58 kB

13.12.2016 Filtype
Tillegg til sak 088 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2019.pdf PDF, 73 kB

01.12.2016 Filtype
Vedlegg til sak 108 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.pdf PDF, 756 kB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 112 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 834 kB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 113 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 680 kB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 114 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 873 kB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 115 Lyngmoa boligfelt Bleik - veien videre.pdf PDF, 709 kB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 116 Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 - Tiltakslise for 2017.pdf PDF, 2 MB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 117 Spillemidler 2017.pdf PDF, 2 MB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 118 Bosetting flyktninger 2017 - ytterligere styrking flyktning.pdf PDF, 62 kB

25.11.2016 Filtype
Vedlegg til sak 119 Vannforsyning Andøya Space Center - Toftenområdet, omdisponering av investeringsmidler.pdf PDF, 87 kB

01.12.2016 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809