Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møteinnkalling for kommunestyret 30.05.18.pdf PDF, 1017 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 45 Lean som arbeidsmåte for kontinuerlig forbedring - forprosjekt.pdf 30.05.18.pdf PDF, 2 MB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 41 Kontrollutvalgets årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 14 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 41 Kontrollutvalgets årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 125 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 7 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 156 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 5 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 160 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 188 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 117 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 90 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 2 MB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 6 til sak 40 Andøy Havn KF - Regnskap og årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 100 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 5 til sak 40 Andøy Havn KF - Regnskap og årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 66 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 40 Andøy Havn KF - Regnskap og årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 13 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 40 Andøy Havn KF - Regnskap og årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 11 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 40 Andøy Hvan KF - Regnskap og årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 74 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 40 Andøy Havn KF - Regnskap og årsmelding.pdf 30.05.18.pdf PDF, 420 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 5 til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding for 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 505 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding for 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 137 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding for 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 2 MB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding for 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 635 kB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding for 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 2 MB

16.05.2018 Filtype
Vedlegg 6 til sak 42 Kvalitetsplan for skole og barnehage 2018-2022.pdf 30.05.18.pdf PDF, 192 kB

16.05.2018 Filtype
Tilleggsutsendt Innstillinger fra formannskapet.pdf 30.05.2018.pdf PDF, 89 kB

22.05.2018 Filtype
Tilleggsutsendt Innstilling fra Arbeidsmiljøutvalget.pdf 30.05.2018.pdf PDF, 31 kB

22.05.2018 Filtype
Omdelt - Tillegg til sak 40 Andøy kommunes regnskap og årsmelding 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 67 kB

04.06.2018 Filtype
Omdelt - Ekstra referatsak nr. 5 - Årsmelding Andøy Kirkelige Fellesråd.pdf 30.05.18.pdf PDF, 364 kB

04.06.2018 Filtype
Presentasjon Andøy kommunes regnskap 2017.pdf 30.05.18.pdf PDF, 99 kB

04.06.2018 Filtype
Omdelt - Ekstra sak 49 Andøy Havn KF - Søknad godkjenning låneopptak - ombygging Gunnarbua.pdf 30.05.18.pdf PDF, 63 kB

04.06.2018 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809