Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møteinnkalling for kommunestyret.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 4 MB

09.04.2018 Filtype
Vedlegg til sak 28 - Rapport forvaltningsrevisjon brukerkvalitet i institusjonstjenesten (L)(184460).pdf. 23.04.2018.pdf PDF, 2 MB

09.04.2018 Filtype
Vedlegg til sak 28 Forvaltningsrevisjon høst 2017 - Brukerkvalitet i Institsjonstjenesten i Andøy - Kontrollutvalgets behandling sak 26 17 i møte 07.12.17 (L)(184458).pdf 23.04.2018.pdf PDF, 44 kB

09.04.2018 Filtype
Vedlegg til sak 27 Forvaltningsrevisjon høst 2017 - Arbeidsmiljø i institusjonstjenesten i Andøy - Kontrollutvalgets behandling sak 27 17 i møte 07.12.17 (L)(184487).pdf 23.04.2018.pdf PDF, 43 kB

09.04.2018 Filtype
Vedlegg nr 2 til sak 21 Lean som arbeidsmåte for kontinuerlig forbedring - forprosjekt.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 686 kB

09.04.2018 Filtype
Vedlegg nr 2 til sak 21 Lean som arbeidsmåte for kontinuerlig forbedring - forprosjekt.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 686 kB

09.04.2018 Filtype
Vedlegg nr 2 til sak 21 Lean som arbeidsmåte for kontinuerlig forbedring - forprosjekt.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 686 kB

09.04.2018 Filtype
Tilleggsutsendt - Ekstra referatsaker 23.04.18 PDF, 265 kB

13.04.2018 Filtype
Tilleggsutsendt 23.04.18 - Innstillinger fra formannskapet 090418 PDF, 95 kB

13.04.2018 Filtype
Vedlegg til sak 27 - Rapport forvaltningsrevisjon arbeidsmiljø i institusjonstjenesten (L)(184477).pdf 23.04.2018.pdf PDF, 2 MB

19.04.2018 Filtype
Omdelt - Ekstra sak 34 The Whale AS - Kommunal deltakelse.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 76 kB

26.04.2018 Filtype
Omdelt - Spørsmål og interpellasjon.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 55 kB

26.04.2018 Filtype
Omdelt - Vedlegg til sak 20 Nye omsorgsboliger - rekkefølge og plassering.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 66 kB

26.04.2018 Filtype
Omdelt - Vedlegg til sak 26 Detaljreguleringsplan for FV82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E-F.pdf 23.04.2018.pdf PDF, 116 kB

26.04.2018 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809