Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møteinnkalling for kommunestyret 18.06.18. PDF, 3 MB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg til sak 56 - Årsrapport Samskap 2017 (L)(188932) 18.06.18.pdf PDF, 290 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg til sak 57 - Plan for Habilitering og Rehabilitering i Andøy kommune 2019 - 2021 (188384) 18.06.18.pdf PDF, 315 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg til sak 58 - Revidering av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11 og 13 18.06.18.pdf PDF, 3 MB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg til sak 59 - Rapport evaluering Vesterålen barnevern (188929) 18.06.18.pdf PDF, 4 MB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 61 - Detaljreguleringsplan for Andøy Industripark, Kvalnes, Plan-ID 1871-201702 sluttbehandling og vedtak. 18.06.18.pdf PDF, 474 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 61 - Detaljreguleringsplan for Andøy Industripark, Kvalnes, Plan-ID 1871-201702 - sluttbehandling og vedtak 18.06.18.pdf PDF, 206 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 3 tik sak 61 - Detaljreguleringsplan for Andøy Industripark, Kvalnes, Plan-ID 1871-201702 sluttbehandling og vedak. 18.06.18.pdf PDF, 5 MB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg til sak 62 - Helhetlig plan for bosettings- og integreringsarbeidet i Andøy kommune 2018-2022. 18.06.18.pdf PDF, 661 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 64 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn. 18.06.18.pdf PDF, 99 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 64 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn. 18.06.18.pdf PDF, 987 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 64 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn. 18.06.18.pdf PDF, 270 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 64 -Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn. 18.06.18.pdf PDF, 185 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 66 - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. 18.06.18.pdf PDF, 712 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 66 - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. 18.06.18.pdf PDF, 283 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 67 - Områdergulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram for Børvågen og Bømyra. 18.06.18.pdf PDF, 4 MB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 67 - Områderegulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram for Børvågen og Bømyra. 18.06.18.pdf PDF, 4 MB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 67 - Områderegulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram fro Børvågen og Bømyra. 18.06.18.pdf PDF, 388 kB

06.06.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 67 - Områderegulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram for Børvågen og Bømyra. 18.06.18.pdf PDF, 488 kB

06.06.2018 Filtype
Tilleggsutsendt - Innstillinger fra formannskapet. 18.06.18.pdf PDF, 136 kB

12.06.2018 Filtype
Sak 54 Avviksrapportering av drift pr 300418 - oppretting av feil. 18.06.18.pdf PDF, 42 kB

12.06.2018 Filtype
Tilleggsutsendt - Spørsmål og interpellasjoner. 18.06.18.pdf PDF, 59 kB

12.06.2018 Filtype
Tilleggsutsendt - Ekstra saker. 18.06.18.pdf PDF, 630 kB

12.06.2018 Filtype
Omdelt - Interpellasjon fra John Helmersen angående rekruttering til byggfagene. 18.06.18.pdf PDF, 74 kB

26.06.2018 Filtype
Omdelt - Ekstra referatsaker. 18.06.18.pdf PDF, 222 kB

26.06.2018 Filtype
Omdelt - Tillegg til sak 55 - Avviksrapportering investering pr 300418. 18.06.18.pdf PDF, 85 kB

26.06.2018 Filtype
Omdelt - Tillegg til sak 69 - Lean som arbeidsmåte for kontinuerlig forbedring - forprosjekt. 18.06.18.pdf PDF, 36 kB

26.06.2018 Filtype
Omdelt - Tillegg til sak 72 - Nytt sykehjem - tomt. 18.06.18.pdf PDF, 206 kB

26.06.2018 Filtype
Omdelt - Ekstra sak 74 - Budsjettregulering investering nr 1 - 2018 - Andenes skole - Trafikksikkerhetstiltak. 18.06.18.pdf PDF, 73 kB

26.06.2018 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809