Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møteinnkalling for formannskapet.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 2 MB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg til sak 57 - Årsrapport Samskap 2017 (L)(188932).pdf 04.06.2018.pdf PDF, 310 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg til sak 58 - Plan for Habilitering og Rehabilitering i Andøy kommune 2019 - 2021 (188384).pdf 04.06.2018.pdf PDF, 346 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg til sak 59 - Revidering av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11 og 13.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 3 MB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg til sak 60 - Rapport evaluering Vesterålen barnevern (188929).pdf 04.06.2018.pdf PDF, 4 MB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 62 - Detaljreguleringsplan for Andøy Industripark, Kvalnes, Plan-ID 1871-201702 sluttbehandling og vedtak.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 474 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 62 - Detaljreguleringsplan for Andøy Industripark, Kvalnes, Plan-ID 1871-201702 - sluttbehandling og vedtak.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 206 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 3 tik sak 62 - Detaljreguleringsplan for Andøy Industripark, Kvalnes, Plan-ID 1871-201702 sluttbehandling og vedak.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 5 MB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg til sak 63 - Helhetlig plan for bosettings- og integreringsarbeidet i Andøy kommune 2018-2022.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 711 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 66 Nytt sykehjem - Romprogram.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 198 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 66 Nytt sykehjem - romprogram.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 204 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 67 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 99 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 67 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn.pdf 06.04.2018.pdf PDF, 987 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 67 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 270 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 67 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - ny tømmerkai i Risøyhamn.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 185 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 69 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 758 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 69 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 313 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 1 til sak 70 - Områdergulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram for Børvågen og Bømyra.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 4 MB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 2 til sak 70 - Områderegulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram for Børvågen og Bømyra.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 4 MB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 3 til sak 70 - Områderegulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram fro Børvågen og Bømyra.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 388 kB

28.05.2018 Filtype
Vedlegg 4 til sak 70 - Områderegulering for Andøya Space Port - fastsetting av planprogram for Børvågen og Bømyra.pdf 04.06.2018.pdf PDF, 488 kB

28.05.2018 Filtype
Omdelt - Ekstra sak 71 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr 26 bnr 239 på Dverberg.pdf 04.06.18.pdf PDF, 745 kB

05.06.2018 Filtype
Omdelt - Tillegg til sak 66 Nytt sykehjem - romprogram.pdf 04.06.18.pdf PDF, 38 kB

05.06.2018 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809