Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møteinnkalling for Formannskapet 08.05.2017 PDF, 2 MB

27.04.2017 Filtype
Møteinnkalling forts 08.05.2017 fra og med sak nr 46 Vedtekter for kommunale barnehager - Endring PDF, 783 kB

27.04.2017 Filtype
Presentasjon Prosjekt nytt sykehjem i Andøy.pdf PDF, 214 kB

12.05.2017 Filtype
Presentasjon Regnskap 2016 Andøy kommune.pdf PDF, 141 kB

12.05.2017 Filtype
Regnskap 2016 Andøy kommune PDF, 566 kB

27.04.2017 Filtype
Tillegg 2 til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding.pdf PDF, 184 kB

12.05.2017 Filtype
Tillegg 2 til sak 44 Nytt sykehejem i Andøy Plasser og lokalisering.pdf PDF, 57 kB

12.05.2017 Filtype
Tillegg til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding for 2016 Vedtak fra AMU og PU.pdf PDF, 23 kB

12.05.2017 Filtype
Tillegg til sak 40 Andøy Havn regnskap og årsmelding - kontrollutvalgets behandling PDF, 68 kB

12.05.2017 Filtype
Tillegg til sak 44 Nytt Sykehejem i Andøy Plasser og lokalisering.pdf PDF, 93 kB

12.05.2017 Filtype
Tillegg til sak 44 nytt sykehjem PDF, 77 kB

08.05.2017 Filtype
Vedlegg til sak 39 Andøy kommunes regnskap og årsmelding.pdf PDF, 165 kB

02.05.2017 Filtype
Vedlegg til sak 40 Andøy Havn KF - Regnskap og årsmelding.pdf PDF, 60 kB

02.05.2017 Filtype
Vedlegg til sak 44 Nytt sykehem i Andøy - planprosess PDF, 346 kB

27.04.2017 Filtype
Vedlegg til sak 48 Kommuneplanens samfunnsdel PDF, 379 kB

27.04.2017 Filtype
Vedlegg til sak 49 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Skarstein havn PDF, 4 MB

27.04.2017 Filtype
Vedlegg til sak 51 Vedtaksendringer for Vesterålen Regionråd - høringsuttalelse PDF, 489 kB

27.04.2017 Filtype
Årsmelding 2016 Andøy kommune PDF, 780 kB

27.04.2017 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809