Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
1611_28_Møteinnkalling for formannskapet forts... fra og med sak nr 089 til og med sak 099.pdf PDF, 2 MB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Møteinnkalling for formannskapet.pdf PDF, 2 MB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 088 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.pdf PDF, 756 kB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 092 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 834 kB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 093 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 680 kB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 094 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf PDF, 873 kB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 095 Lyngmoa boligfelt Bleik - veien videre.pdf PDF, 709 kB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 096 Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 - Tiltakslise for 2017.pdf PDF, 2 MB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 097 Spillemidler 2017.pdf PDF, 2 MB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 098 Bosetting flyktninger 2017 - ytterligere styrking flyktning.pdf PDF, 62 kB

18.11.2016 Filtype
1611_28_Vedlegg til sak 099 Regional Transportplan Nordland - Handlingsprogran - Innspill.pdf PDF, 341 kB

18.11.2016 Filtype
Referatsak - brev fra Nordland fylkeskommune bussruter.pdf PDF, 38 kB

01.12.2016 Filtype
Tillegg til sak 088 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20-20 - Notat fra rådmannen.pdf PDF, 64 kB

01.12.2016 Filtype
Tillegg til sak 088 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Tillegg til vedlegg 8.pdf PDF, 64 kB

01.12.2016 Filtype
Tillegg til sak 088 Andøy kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Vedtak fra AMU og PU.pdf PDF, 43 kB

01.12.2016 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809