Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Medlemmer:                                                   

 1. Ordfører Knut A. Nordmo (SP) 
 2. Kjell-Are Johansen (AP)               
 3. Beate Stellander (MDG)               
 4. Nikoline Spjelkavik (SV)     
 5. Odd Steinar Haugen (H)                  
 6. Halvar Rønneberg (FRP)              

Personlige varamedlemmer:

 1. Varaordfører Lill Pettersen (SP)
 2. Anitha Bendiksen (AP)
 3. Terje Andreassen (MDG) 
 4. Rita Nilsen (SV) 
 5. Kate Eliassen (H) 
 6. Britt Moum Næss (FRP) 

Leder: Ordfører Knut  A. Nordmo (SP)

Nestleder: Kjell-Are Johansen (AP)