Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Her finner du kontaktinformasjon til Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Medlem, funksjon E-post Telefon
Halvar Rønneberg, leder E-post 992 08640
Stian Jensen, nestleder E-post 478 43 229
Yngve Laukslett, medlem E-post  
Gunn Elin Kind, medlem E-post  
Unni Neergaard E-post

 

 Varamedlemmer: Anitha Bendiksen, Lill Pettersen, Vidar Wærnes, Aleksandra Prytz og Jitse Buitink.