Kontakt landbruksnemnda

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter landbruksnemnda i Andøy.

Landbruksnemnda i Andøy
Person/rolle Telefon E-post
Knut Johnny Enoksen, leder 99 26 25 60 kjoh-eno@online.no
Edel Lyngra Søberg, nestleder 76146106 edel.lyngra@andoy.kommune.no
Ann-Christine Theodorsen 97 18 09 69 actheodorsen@msn.com
Karl Mortensen 99 73 16 22 kamor77@hotmail.com
Eirik Solvoll 47 80 24 86 e-solvo@online.no

Varamedlemmer:Lill Pettersen, May E. Johansen,Ingolfur Snær Jakobsen, Øyvind Ridola Høyning og Johnny Dahl Johansen.

 

Sekretær for Landbruksnemnda:

Landbrukskonsulent Sissel Johansen

Telefon 47673725

Send e-post