Hva er kommunereformen?

nordlandspuslespill%20kvadrat.jpg - Klikk for stort bilde

 

Halvparten av dagens 428 kommuner er kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Regjeringen mener at et flertall av kommunene ikke er store eller robuste nok til å håndtere de oppgavene de er forventet å løse.

 

Stortinget sluttet seg tidlig i 2014 til at det skulle gjennomføres en kommunereform. Det er forventet at alle kommunene skal ta stilling til spørsmålet om sammenslåing eller ikke innen 1. juli 2016.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 03.05.2016

 

Hensikten med kommunereformen har fra sentralt hold vært å styrke lokaldemokratiet og sette kommunene enda bedre i stand til å møte dagens og fremtidens velferdsoppgaver. Dette er blant annet tenkt å skje gjennom en ny kommunestruktur med færre og mer robuste kommuner.

Stortinget har sagt dette om målene med reformen:

- gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

- helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

- bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

- styrket lokaldemokrati

Regjering beskriver dagens kommuner som generalistkommuner. Det betyr blant annet at alle kommuner har de samme kravene når det gjelder å gi tjenester til innbyggerne, og de samme planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet. Størrelsen på kommunen har derfor ingen betydning for hvilke oppgaver en kommune er forventet å løse. Ettersom over halvparten av de 428 kommunene er kommuner med under 5000 innbyggere, mener Regjeringen at et flertall av kommunene ikke er store eller robuste nok til å håndtere de oppgavene de er forventet å løse.

Det er gjennomført ulike prosesser rundt om i kommunene, og innbyggerne er involvert på ulike måter. Kommunereformen og spørsmål om sammenslåing har også vært tema i Andøy og de andre kommunene i Vesterålen.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809