Dette sa innbyggerne i folkemøtene om kommunereformen i juni 2015

folkemøtet 2.JPG - Klikk for stort bilde

For å få innspill fra innbyggerne ble det avholdt to folkemøter i juni 2015. Disse ble arrangert på Andenes og Dverberg. Folkets meninger skulle inngå i rådmannens utredning av kommunereformen til kommunestyret.

 

De fremmøtte arbeidet i grupper og la så frem sine tanker for resten av salen. De gruppeoppgavene som ble jobbet med var:

 

  1. Hva er styrker / svakheter/ muligheter / trusler ved at Andøy velger å IKKE velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
  2. Hva er styrker / svakheter / muligheter / trusler ved at Andøy velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
  3. Hva er det viktigste å ha med i en eventuell ny kommune?
  4. Hva er du mest redd for å miste i en eventuell ny kommune?
  5. Hvilke forventninger har du til tjenestetilbudet i en eventuell kommune?
  6. Hvilke kriterier bør kommunen ha for at den skal være attraktiv i fremtiden?

Folkemøtet 1.JPG - Klikk for stort bilde

 

Oppsummeringen om hva gruppene kom frem til finner du her: http://www.andoy.kommune.no/politikk/kommunereformen/oppsummering-av-folkemotene-om-kommunereformen-8-og-9-juni.86089.aspx

 

Informasjon i forkant av folkemøtene:

 http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20093

 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 11.05.2016
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809