Kommunereformen
Publisert 11.05.2016
folkemøtet 2.JPG

For å få innspill fra innbyggerne ble det avholdt to folkemøter i juni 2015. Disse ble arrangert på Andenes og Dverberg. Folkets meninger skulle inngå i rådmannens utredning av kommunereformen til kommunestyret.

 

De fremmøtte arbeidet i grupper og la så frem sine tanker for resten av salen. De gruppeoppgavene som ble jobbet med var:

 

 1. Hva er styrker / svakheter/ muligheter / trusler ved at Andøy velger å IKKE velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
 2. Hva er styrker / svakheter / muligheter / trusler ved at Andøy velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
 3. Hva er det viktigste å ha med i en eventuell ny kommune?
 4. Hva er du mest redd for å miste i en eventuell ny kommune?
 5. Hvilke forventninger har du til tjenestetilbudet i en eventuell kommune?
 6. Hvilke kriterier bør kommunen ha for at den skal være attraktiv i fremtiden?

 

Oppsummeringen om hva gruppene kom frem til finner du her: http://www.andoy.kommune.no/politikk/kommunereformen/oppsummering-av-folkemotene-om-kommunereformen-8-og-9-juni.86089.aspx

 

Informasjon i forkant av folkemøtene:

 http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20093

 

Publisert 09.05.2016
IMG_6249.JPG

 

Konsulentfirmaet BDO har på oppdrag fra Vesterålen regionråd gjennomført en utredning av følgende:

 

 1. Fordeler og ulemper knyttet til en eventuell sammenslåing i Vesterålen, der disse skal vurderes opp mot dagens kommunestruktur og alternative samarbeidsformer.
 2. Faktabasert fremstilling av hvilke regler og virkemidler som er gjeldende ved endring av kommunestrukturen

 

Under arbeidet med rapporten har BDO sett på nåsituasjonen til alle Vesterålskommunene. Her er noen av beskrivelsene av dagens situasjon samt de anbefalinger som rapporten gir.

Publisert 03.05.2016
nordlandspuslespill%20kvadrat.jpg

 

Halvparten av dagens 428 kommuner er kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Regjeringen mener at et flertall av kommunene ikke er store eller robuste nok til å håndtere de oppgavene de er forventet å løse.

 

Stortinget sluttet seg tidlig i 2014 til at det skulle gjennomføres en kommunereform. Det er forventet at alle kommunene skal ta stilling til spørsmålet om sammenslåing eller ikke innen 1. juli 2016.

Publisert 07.08.2015
folkemøtet 2.JPG

  

I juni var det folkemøter om kommunereformen på Andenes (8. juni) og Dverberg (9. juni).

Det møtte ca 30 på Andenes og ca 40 på Dverberg, og her er resultatet av  gruppearbeidet som ble gjennomført i de to møtene.

 

Resultatet av gruppearbeidet blir tatt med i den videre prosessen.

 

Kommunestyret skal 24. august ta stilling til "veien videre" for kommunereformprosessen i Andøy. 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809