Det politiske livet i Andøy

Knut A. Nordmo - Klikk for stort bilde I denne artikkelen finner du en liten oversikt over de viktigste politiske organene i Andøy.

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 26.07.2021

Kommunestyret er det øverste organet i Andøy kommune. Kommunestyret ledes av ordfører Knut Nordmo, Sp. Her finner du oversikt over de øvrige medlemmene av kommunestyret. Alle sakene som kommunestyret behandler, er offentlige med mindre annet blir bestemt. Her finner du en oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av kommunestyret i Andøy de siste årene.

 

Formannskapet i Andøy består av syv medlemmer. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og gir innstillinger til kommunestyret, som vedtar planene. Formannskapet har dessuten myndighet til å fatte vedtak i en rekke store og små saker. Formannskapets møter kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside og facebookside. Møtene er åpne med mindre annet blir bestemt, men under pandemien har en rekke møter vært avviklet digitalt. Kommunen publiserer også en møteplan, som opplyser når kommunestyret og formannskapet har planlagt møter.

I tillegg har Andøy kommune to heleide datterselskaper. Disse styres av egne styrer.

 

Andøy Havn KF

Det kommunale foretaket ledes av havnesjef Håkon Strand. John-Petter Karlsen er styreleder.

 

Andøy Energi Holding AS

Selskapet er et 100 prosent eid datterselskap av Andøy kommune. Andøy Energi Holding eier Andøy Energi Nett AS og Andøy Energi AS. Kjell-Are Johansen er administrerende direktør i Andøy Energi Holding As. Bjørnar Solvoll er styreleder. Generalforsamlingen velger styret i selskapet.

 

Kontrollutvalget

John Helmersen, SV, er leder av av Kontrollutvalget, som blant annet har som oppgave å føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.

 

Arbeidsmiljøutvalget

Bjørn Roger Steen er leder av Arbeidsmiljøutvalget i Andøy kommune.

 

Næringsstyret

Marita Thanke Hansen, Sp, er leder av næringsstyret, mens næringskonsulent Suzanne Pettersen er sekretær for utvalget.

 

Eldrerådet

Karl Øyvind Bråthen er leder av eldrerådet.

 

Andøy Boligstiftelse

Boligstiftelsen er selveiende, og har som formål å forvalte den kommunale boligmassen, samt forestå oppføring av nye boliger for å dekke kommunens boligbehov. Hans-Eirik Olsen er daglig leder i stiftelsen. Matz Abrahamsen er styreleder. Vedtektene sier at stiftelsen skal ha et styre på fire personer. Leder og to medlemmer velges av kommunestyret.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809