Næringsstyret 2011 - 2015

 Næringsstyret fra venstre Tom Arne Pettersen Marita Thanke Hansen Morten Ellingsen Thor Wold Robert Svendsen og leder Knut Nordmo.JPG - Klikk for stort bilde

 

Næringsstyret.

Etter hvert kommunevalg velger kommunestyret representanter til  næringsstyre.

Samtidig peker næringslivet ut sine representanter.

For inneværende periode – dvs til kommunevalget 2015 - består næringsstyret av følgende personer:

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 16.01.2017

 

Valgt av kommunestyret:

Knut A Nordmo (leder)

Tom Arne Pettersen

Morten Ellingsen

Valgt/utpekt av næringslivet:

Thor Wold – fra Andøy Fiskarlag

Marita Thanke Hansen – fra Andøy Bondelag og Andøy Bonde- og Småbrukarlag

May Johannessen – fra Andøy Næringsforening

Ordfører og rådmann har møterett i næringsstyret.

Saksbehandler er næringssjefen.

Erfaringsmessig holdes det møter i næringsstyret hver annen måned.

Gjøremål:

  1. Vedtar Handlingsplan for næringsarbeidet for hvert år.
  2. Behandler søknader om Stønadslån fiskefartøy.
  3. Behandler søknader om tilskudd til alle formål – bruk av det kommunale næringsfondet.
  4. Behandler søknader om næringslån til andre formål enn til fiskefartøy.
  5. Tar initiativ til saker/tiltak/uttalelser som berører næringsutvikling i kommunen.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809