Stortinget har vedtatt å legge ned Andøya flystasjon

13503129_1167463386637442_1227710969825227276_o.jpg - Klikk for stort bilde

 

Den 16 november 2016 vil gå inn i historien som dagen da et flertall på Stortinget bestående av Høyre-Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vedtok å legge ned Andøya flystasjon.

 

Jeg overhørte debatten i Stortinget og selv om det ikke fremkom noe overraskende i forhold til innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen må jeg likevel dele noen tanker og inntrykk fra debatten med dere.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 16.11.2016

 

Både i debatten og kommentarer etter debatten valgte flere representanter fra flertallet å "karakterisere"  Andøy kommunes påpekning av mangelfulle beregninger og analyser bak beslutningen om nedleggelse som "omkamp" .

 

I tillegg gikk flere langt i å antyde at beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon var en riktig beslutning, uansett om det skulle vise seg at beslutningsgrunnlaget ikke var korrekt.

 

Slike utsagn vitner om manglende respekt og empati for et lokalsamfunn som står ovenfor en utfordring få lokalsamfunn i Norge har stått ovenfor på lang tid.

 

Andøy kommune har i prosessen etter forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) og regjeringens fremleggelse av langtidsmeldingen for Forsvaret (LTP), påvist at det er all grunn til å stille spørsmål ved en rekke beregninger og analyser som ligger til grunn for beslutningen om legge ned Andøya flystasjon. Når et enstemmig Storting også vedtar at regjeringen skal kvalitetssikre beregningene som ligger til grunn for beslutningen, må jeg innrømme det er både utfordrende og merkelig å høre at noen faktisk mener en slik kvalitetssikring er "unødvendig"  og  hevder at vårt krav om kvalitetssikring er forsøk på omkamp.

 

På tross av dette kan jeg love at Andøy kommune ikke aksepterer at en beslutning som rammer vårt lokalsamfunn så hardt skal kunne gjennomføres før alle relevante beregninger og analyser er mest mulig korrekt. Det er en demokratisk rett vi har, som overhode ikke er "til salgs".

 

Når både regjering og Storting uttrykker at beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon var den vanskeligste i hele langtidsmeldingen og i tillegg at stor usikkerhet i grunnlaget er godt dokumentert, påhviler det alle et særlig ansvar å sørge for at kvalitetssikringen Stortinget har bedt om blir reell.

 

Dersom noen mener at vår opptatthet av et reelt og mest mulig korrekt beslutningsgrunnlag fortjener å bli karakterisert som omkamp så får det  bare være. Vi aksepterer som sagt ikke at vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon blir gjennomført uten at de riktige og reelle konsekvensene er synlig og akseptert.

 

Jeg opplever det også som ganske spesielt (for å uttrykke meg forsiktig) at representanter i Stortinget både fra Stortingets talestol og i debatten etter vedtaket mener Andøy kommune istedenfor å "mase om" et korrekt beslutningsgrunnlag bør se fremover.

 

Jeg kan love dere alle at Andøy kommune har lang erfaring i å møte store utfordringer, bl.a. som følge av store omstillingsprosesser i Forsvaret. Alle som kjenner Andøy kommunes historie vet at kommunens innbyggere, næringsliv og politiske miljø er spesielt opptatt av fremtiden og av å utvikle kommunens mange muligheter.

 

Jeg har registrert og er selvfølgelig glad for at Stortinget klart og tydelig uttrykker et særlig ansvar for å bidra til omstillingsprosessen i Andøy som følge av vedtaket om nedleggelse. Hva dette faktisk innbærer skal vi selvfølgelig utfordre staten på de nærmeste ukene.

 

Husk imidlertid at Stortingets vilje til å gjennomføre særlige tiltak i Andøy kommune ikke skal gå på bekostning av vårt krav om en reell gjennomgang og dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget.

 

Andenes, 16 november 2016

 

Jonni Helge Solsvik (H)

Ordfører i Andøy

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809