Om å se framover

Jonniligg.JPG - Klikk for stort bilde

 

Etter Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon har jeg registrert at flere deltar i det offentlige ordskiftet med et budskap om at Andøy kommune nå må se fremover og ikke stille spørsmål ved Stortingets vedtak.

 

Etter å ha fulgt debatten har jeg behov for å klargjøre Andøy kommunes syn på hva det betyr å se fremover, etter vedtaket i Stortinget.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 08.12.2016

Jonni_Solsvik_ordf_4421666a (2).jpg - Klikk for stort bilde

 

Innledningsvis vil jeg på vegne av Andøy kommune love alle at Andøy kommune så absolutt ser fremover.

 

Å ha fokus på fremtiden betyr imidlertid ikke at Andøy kommune har endret oppfatning om at beslutningsgrunnlaget bak vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon aksepteres som et riktig og godt grunnlag for vedtaket.

 

At regjeringen og stortingsflertallet mener beslutningsgrunnlaget er utfyllende og godt nok til å fatte et vedtak om nedleggelse er for å vidt naturlig. For meg er det viktig å presisere at det ikke bare er stortingets flertall som har "definisjonsmakten" med hensyn til hvor godt et beslutningsgrunnlag bør være når så dramatiske beslutninger skal fattes.

 

Et samlet Storting har forøvrig også vedtatt og pålagt regjeringen å gjennomgå beslutningsgrunnlaget og komme tilbake til Stortinget dersom det avdekkes vesentlige endringer. I debatten om langtidsmeldingen på Stortinget sa også forsvarsministeren at regjeringen selvfølgelig skulle komme tilbake til Stortinget på en egnet måte, dersom det i prosessen etter vedtaket ble funnet vesentlige svakheter ved beslutningsgrunnlaget.

 

For meg er det viktig å fremheve at beslutningsgrunnlaget tilknyttet vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon er mye mer omfattende enn spørsmålet om hva det vil koste å bygge opp den vedtatte virksomheten ved Evenes. Beslutningsgrunnlaget består selvfølgelig av de samme forholdene regjeringen og flertallet på Stortinget har lagt til grunn for beslutningen. Som kjent består dette beslutningsgrunnlaget av operative forhold, økonomi i forhold til investeringer og drift og ikke minst samfunnsmessige konsekvenser.

 

I etterkant av vedtaket kan man selvfølgelig ikke definere bort deler av beslutningsgrunnlaget.

 

Jeg kan forsikre om at Andøy kommune vil bidra konstruktivt til at alle relevante forhold i beslutningsgrunnlaget blir brakt fram.

 

Så hører jeg noen hevde at Andøy kommune og jeg med dette ruster opp til en såkalt "omkamp"

 

Det er selvfølgelig ikke riktig og det er også feil og ”utidig” bruk av begrepet, all den grunn et samlet Storting har pekt på at beslutningsgrunnlaget må sees på.

 

At Andøy kommune på grunn av vedtaket skulle hevde at beslutningsgrunnlaget er korrekt og godt er urimelig for å si det forsiktig.

 

I forbindelse med Stortingets behandling av langtidsmeldingen fikk vi også demonstrert konsekvensen av at tidligere vedtak ikke var basert på et godt nok beslutningsgrunnlag og derfor ble endret. Beslutningen om å flytte generalinspektøren for luftforsvaret fra Rygge til Bodø fra 2012 ble reversert på grunn av at beslutningsgrunnlaget fra 2012 ikke var godt nok.

 

Det dreide seg selvfølgelig ikke om omkamp. Det var en beslutning fra 2012, som Stortinget i 2016 fant det riktig å reversere på grunn av bl.a. kostnader og operative forhold.

 

Jeg anmoder derfor alle som måtte mene at Andøy kommune ikke ser fremover å tenke seg godt om. Det må være vår soleklare rett å kreve at en beslutning som rammer vårt lokalsamfunn så hardt skal være basert på et mest mulig korrekt grunnlag.

 

Andenes, 8. desember 2016.

 

Jonni Helge Solsvik

Ordfører i Andøy

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809