Hva sier stortingets vedtak om nedlegging av Andøya flystasjon?

12784737_10209033504857549_1847224918_n.jpg - Klikk for stort bilde

Informasjon om flertalls og mindretalls merknader som angår Andøy i Utenriks-og forsvars komiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med behandling Langtidsplanen for Forsvaret

 

Tirsdag 15.11.16 ble langtidsplanen for forsvaret vedtatt av stortinget. Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt av et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 18.11.2016

Forsvarskomiteen viser til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget, herunder samlingen på Evenes og Værnes. Det kreves at beslutningsgrunnlaget gjennomgås på nytt og dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget bes regjeringen komme tilbake med saken til stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering. Videre ber komiteen regjeringen orientere stortinget om den videre utviklingen og fremdriften i arbeidet med vedtakene i denne omstillingen.

 

Vedtaket er gjort med en del merknader som omhandler Andøy-samfunnet. Noen av de viktigste merknaden er:

 

  • P3 Orion videreføres på Andøya frem til nye overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020 – 2023.
  • Det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Andøy.
  • Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020 med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya.
  • Regjeringen blir bedt om å utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner / ubemannede farkoster, der Andøya Space Senter og Andøya Test Senter vurderes som en mulig lokalisering.

 

For å lese alle merknadene både fra flertallet og mindretallet kan du lese mere her:

Enstemmige / Flertallets merknader

Mindretallets merknader

 

 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809