Arbeidsmiljøutvalg 2016 - 2019

Alle virksomheter med mer enn 50 ansatte er pålagt å ha et arbeidsmiljøutvalg.

Andøy kommunes arbeidsmiljøutvalg består av følgende faste medlemmer:

 

Arbeidsgivers

Representanter

Arbeidstakers representanter

Jonni Solsvik

Kirsten Pedersen

Egil Brensholm

Britt Moun Næss

Charlotte Lassesen, Fagf.

Bjørn Roger Steen, Fagf

Børge Folden, Udf.

Thomas Seines, HVO

 

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 04.05.2018

 

I tillegg er bedriftshelsetjenesten representert.

Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ansatte kan også ta opp problemstillinger med sitt verneombud som kan bringe saken videre. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud.

 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Du kan henvende deg til AMU ved å ta kontakt med Andøy Kommune, på postmottak@andoy.kommune.no

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809