Rådmannen

Kirsten.jpg - Klikk for stort bilde

 

Rådmann i Andøy kommune er Kirsten Lehne Pedersen.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

I henhold til kommuneloven har rådmannen ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 09.04.2021

 

Rådmannens ledergruppe:

Hva

Hvem

Skolefaglig rådgiver

Sveinung Ellingsen

Personalfaglig rådgiver

Kjell-Einar Johansen

Økonomisjef

Stein Ivar Johansen

Næringssjef

Brita Erlandsen

Rektor Andenes skole

Wenche Raabye

Rektor Risøyhamn skole

Ann Brita Gregersen

Enhetsleder barnehager

Merete Olsen

Enhetsleder helse og familie

Beathe Andersen

NAV leder

Eirin Fjellvang

Enhetsleder pleie og omsorg

Guro Karlsen

Enhetsleder teknisk

Arne Chr. Blix

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809