Starter arbeidet med ny arealplan

emil.jpg - Klikk for stort bilde Andøy kommune har satt i gang arbeidet med kommuneplanens arealdel. Arealdelen dekker hele Andøy kommune og setter rammene for utviklingen av kommunens arealer. 

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 06.12.2021

 
Andøy kommune har laget et dokument som kalles et planprogram for kommuneplanens arealdel. I planprogrammet finner man informasjon om hva målet med rulleringen er, hva som legges til grunn for arbeidet, hvordan prosessen bygges opp, hva vi vil ha fokus på i arbeidet og hvordan medvirkningen skal foregå.

Akkurat nå skal planprogrammet til kommuneplanens arealdel ligge ute på høring og offentlig ettersyn. Da kan alle som ønsker det komme med innspill til planen.

Etter at fristen for å gi innspill er gått ut skal planprogrammet bearbeides og sendes til politisk behandling.
 


Innsending av innspill

Her er arealplandokumentet som høres.Innspill til arbeidet og/eller merknader til planprogrammet merkes med saksnummer 21/616 og sendes til postmottak@andoy.kommune.no eller

Andøy kommune,
postboks 187,

8483 Andenes.
 

Arealdelen

Nå starter revisjonen med mulighet til å gi innspill til arbeidet. Frist for innspill er  1. oktober 2021.  

Vi håper at så mange som mulig benyttet sjansen til å komme med innspill på rammene for den videre prosessen og innholdet i ny arealdel for kommunen


 
Når skjer hva?/ Hva gjør vi?/hvor langt?
 

Oppstart og planprogram

    Utarbeide forslag til planprogram

    Behandle forslag til planprogram

    Vedtak om offentlig ettersyn av forslag til planprogram

    Varsel om oppstart av planarbeid

    Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

    Behandling av innspill og merknader til planprogram

    Vedtak av planprogram

 

Utredninger og planløsning

    Utføre utredninger og kartlegging

    Medvirkningsprosess – innspill til kommuneplanens arealdel

 

Planforslag og planbehandling

    Utarbeide planforslag

    1. gangs behandling av planforslaget i formannskapet

    Høring og offentlig ettersyn av planforslaget

    Behandling av innspill og merknadder

    Vedtak av planforslaget i kommunestyret

    Kunngjøring av vedtatt kommuneplanens arealdel
 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809