Detaljregulering for The Whale

Kartutsnitt - Klikk for stort bilde Formannskapet i Andøy kommune har vedtatt å legge detaljregulering for The Whale ut på høring og offentlig ettersyn. Merknader kan sendes inn innen 31. juli 2020. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 22.06.2020

En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir føringer for hva som kan bygges der. Bildet over viser området hvor det er planlagt etablering av opplevelsessenteret med nødvendig infrastruktur. 

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt museum og opplevelsessenter, «The Whale»
 
Mulighet til medvirkning
Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.
 
Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her:
 
 1. Plankart
 2. Planbestemmelser (PDF, 228 kB)
 3. Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
 4. ROS-analyse (PDF, 3 MB)
 5. Uteromsplan (PDF, 231 kB)
 6. Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)
 7. Veitegning (PDF, 619 kB)
 8. Trafikkanalyse (PDF, 4 MB)
 9. Miljøtekniske grunnundersøkelser (PDF, 3 MB)
 10. Rapport grunnforhold
 11. VA-notat (PDF, 532 kB)
 12. Planinitiativ oppstart detaljregulering (PDF, 3 MB)
 13. Arkeologisk rapport (PDF, 14 MB)
 14. Referat oppstartsmøte (PDF, 330 kB)
 15. Møtereferat fylkeskommunen 19.11.19 (PDF, 163 kB)
 16. Møtereferat fylkeskommunen 10.01.20 (PDF, 84 kB)
 17. Møtereferat fylkeskommunen 02.04.20 (PDF, 89 kB)
 18. Møtereferat Fylkesmannen 31.03.20 (PDF, 80 kB)
 19. Program Vern og Utvikling 06.02.20 (PDF, 810 kB)

Disse dokumentene ligger også i Publikumssenteret hos Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er Storgata 68 på Andenes.
 
Merknader innen 31. juli
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 31. juli 2020.
 
Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på tlf: 76115080 eller e-post: emil.iversen@andoy.kommune.no
 
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809