Riktig skrivemåte for samiske stedsnavn

Innbyggere kan komme med innspill til hva som er riktig skrivemåte for en rekke samiske stedsnavn som inneholder ordet «and».

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 06.12.2021

Andenes.jpeg - Klikk for stort bilde  Det pågår en prosess for å bestemme den samiske skrivemåten for en rekke stedsnavn i kommunen. Det gjelder navn som inneholder ordet «and» - «ándda» på samisk.

 

Innbyggere kan komme med innspill til riktig skrivemåte for følgende navn på samisk:

  • Andøya
  • Andøya lufthavn
  • Andfjorden
  • Andfjord marine verneområde
  • Andøybrua
  • Andenes

 

Slik gir du innspill

 

Ved å gå inn på denne lenken, kan du se hva som er den foreløpige tilrådingen til skrivemåten av navnene: http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=23801

 

Dersom du har innspill kan du sende det til Andøy kommune, og vi vil sende det videre til Språkrådet. Innspill sendes per post eller e-post innen 10. oktober i år.

 

Sametinget har reist navnesak

 

Grunnen til at skrivemåten for disse navnene skal fastsettes, er at Sametinge har reist navnesak for primærnavnet Ándda. Nå er det altså satt i gang en prosess for å bestemme den riktige skrivemåten av de samiske navnene.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809