Varsel om planstart Oksebåsen

Oksebåsen  - Klikk for stort bilde Nå begynner arbeidet med detaljregulering av Oksebåsen. Du kan sende dine innspill til Asplan Viak AS frem til 5. november.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 22.09.2020

Planområdet - Klikk for stort bilde

For å følge opp overordnet plan, legge til rette for eventuelle utvidelser i fremtiden og ivareta sikkerhet og verdier i området skal det nå utarbeides en reguleringsplan for Oksebåsen. 
 
Planområdet er markert i kartet over, men kan innskrenkes i løpet av prosessen.
 
Næringsbebyggelse, skjerming og sykkelvei
I reguleringsplanen vil det planlegges for å: 
  • Tilrettelegge for næringsbebyggelse
  • Bygge voll for å skjerme fylkesveg og bebyggelse for eksplosjoner (denne kan bli rundt 12m høy)
  • Tilrettelegge for midlertidig deponi av masser til bygging av voll
  • Eventuelt forlenge gang- og sykkelveg fra boligfeltet Toften og frem til anlegget
 
Innspill innen 5. november
Asplan Viak skal utarbeide planen på vegne av Andøya Space Center. Alle relevante dokumenter finner du på hjemmesiden deres.
 
Frist for innspill og merknader er 5. november 2020.
Dette kan du sende skriftlig til:
 
Asplan Viak AS 
v/ Claire Kieffer
Kirkegata 4
9008 Tromsø 
 
eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no 

Direkte berørte parter vil bli kontaktet.
 
I henhold til plan- og bygningsloven
I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og §12-8, varsles herved oppstart av detaljregulering for Oksebåsen i Andøy kommune (PlanID: 1871-202006).
 
Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809