Endringer i regulering for grusuttak

Det er gjort noen endringer i saken. De kan du lese om i denne artikkelen, og komme med innspill til.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 11.09.2020

Grusuttak.png - Klikk for stort bilde Saken dreier seg om etablering av grusuttak på Rise i Bjørnskinn. På bildet kan du se hvilket område det gjelder.

 

Det er reguleringsbestemmelsene for støy og landskapspleie som nå er gjort tydeligere. Du kan lese de oppdaterte reguleringsbestemmelsene her. (PDF, 169 kB)

 

Andre høring

 

Saken har også tidligere vært høring og offentlig ettersyn. Dette var fra 15. mai til 26. juni i år. Fordi det er gjort endringer i reguleringsbestemmelsene legger vi ut dette på en begrenset høring. På den måten får de som ønsker å komme med innspill mulighet til det.

 

Innspill innen 9. oktober

 

Fristen for innspill til endringene i reguleringsbestemmelsene er 9. oktober. Det kan sendes til følgende adresse:

  • Andøy kommune, tekniske tjenester.
  • Postboks 68, 8480 Andenes

 

Spørsmål?

 

Dersom du har spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Trine Berg. Hun nås på:

  • Telefon: 76115037
  • E-post: trine.kristiansenberg@andoy.kommune.no.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809