Varsel om planstart for Åse næringsområde

Illustrasjon planstartannonse 1.png - Klikk for stort bilde

Nå starter arbeidet med detaljert reguleringsplan for området hvor det planlegges kontorlokaler.

 
Publisert av Linda Alsos. Sist endret 06.12.2021

Det planlegges å bygge kontorlokaler i et område på Åse. I kommuneplanens arealdel er dette området satt av til offentlig formål og LNFR. LNFR står for landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for omregulering av området til næring.

 

Kontorlokaler for Karstein Kristiansen Entreprenør

 

Området det er snakk om er markert på bildet over. Det utgjør fem dekar. Det er Karstein Kristiansen Eiendom AS som varsler om arbeidet med detaljert reguleringsplanarbeid starter. De planlegger utbygging av kontorlokaler for Karstein Kristiansen Entreprenør AS.

 

Ny avkjøring fra fylkesvei 82

 

Selskapet ønsker også ny avkjøring vest i området fra fylkesvei 82. Bebyggelsen er planlagt i maks to etasjer, der høyder og volumer skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Utnyttelsesgrad og arealbegrensning på ny bebyggelse fastsettes i planarbeidet.

 

Opplysninger om planarbeidet ligger på A3 Arkitektkontors hjemmeside: http://www.a3a.no/PRO/2020-005

 

Innspill innen 1. oktober

 

Frist for merknader og innspill til planarbeidet er 1. oktober 2020. Det kan du sende til følgende adresse:

  • Post:                     A3 Arkitektkontor as, postboks 753, 9487 Harstad.
  • E-post:                 post@a3a.no

 

I henhold til plan- og bygningsloven

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-3 varsles herved igangsetting av detaljert reguleringsplanarbeid på vegne av Karstein Kristiansen Eiendom AS.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809