Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Forslag til detaljreguleringsplan Andøy Industripark Fiskenes-A0-L.pdf PDF, 873 kB

09.04.2021 Filtype
PLAN 02 Andøy Industripark Fiskenes_PLANBESTEMMELSER.pdf PDF, 461 kB

09.04.2021 Filtype
PLAN01 Andøy Industripark Fiskenes_PLANBESKRIVELSE_til offentlig ettersyn.pdf PDF, 4 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 1_Situasjonsplan_Fiskenes.pdf PDF, 5 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 10a Vurdering av anleggsstøy Fiskenes_01_mVedlegg.pdf PDF, 4 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 10b Vurdering av industristøy Fiskenes_01_mVedlegg.pdf PDF, 2 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 11_Andøy Industripark Fiskenes_KU_Fiskeri.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 12 Samfunn.pdf PDF, 5 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 13Sammenstilling utredninger.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 14 Risiko og sårbarhetsanalyse_.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 15_Andøy Industripark Fiskenes_Fagrapport_Ingeniørgeologi og geoteknikk_A02.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 16_Andøy Industripark Fiskenes_Fagrapport_Marinteknikk.pdf PDF, 10 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 17 Andøy Industripark Fiskenes_Fagrapport_Trafikk og vei.pdf PDF, 733 kB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 18_Notat Vannforsyning Andøy Industripark Fiskenes og Breivik.pdf PDF, 371 kB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 19_ Fiskenes strømrapport.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 20_Andfjord Salmon - Logistikkanalyse.pdf PDF, 2 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 21_b grunnundersøkelser Fiskenes.pdf PDF, 2 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 21a-RIGm-RAP-001.pdf PDF, 2 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 22 Fiskenes og Breivik - rapport fra folkemøte.pdf PDF, 2 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 3_Andøy Industripark Fiskenes_KU_Naturmangfold på land.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 4_Naturmangfold i sjø.pdf PDF, 4 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 5 Landskap.pdf PDF, 5 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 6 Naturressurser.pdf PDF, 3 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 7 Friluftsliv og nærmiljø.pdf PDF, 4 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 8 Kulturarv.pdf PDF, 5 MB

09.04.2021 Filtype
Vedlegg 9 Forurensning.pdf PDF, 5 MB

09.04.2021 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809