Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Andfjord Salmon AS - søknad om midlertidig endring av rør, inntakspunkt og utslippspunkt for landbasert anlegg på lokalitet Kvalnes i Andøy kommune.pdf (L)(262794).pdf PDF, 258 kB

24.11.2021 Filtype
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg 1861412 (L)(262795).pdf PDF, 612 kB

24.11.2021 Filtype
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1861412.pdf (L)(262796).pdf PDF, 637 kB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 10 Foreløpig biosikkerhetsvurdering.pdf (L)(262809).pdf PDF, 2 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 11 Modellering av utslippsvannets spredning.pdf (L)(262810).pdf PDF, 13 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 12 Strømrapport Kvalnes 2021.pdf (L)(262811).pdf PDF, 6 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 13 Strømmålinger Kvalnes 2018.pdf (L)(262812).pdf PDF, 6 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 14 B-undersøkelse Kvalnes februar 2018.pdf (L)(262813).pdf PDF, 4 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 15 Undersøkelse av sedimentmiljø Kvalnes 2021.pdf (L)(262814).pdf PDF, 4 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 16 Overvåkningsplan utslipp Kvalnes.pdf (L)(262815).pdf PDF, 7 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 18 Bunnkartlegging Kvalnes 2018.pdf (L)(262816).pdf PDF, 4 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 19 Bunnkartlegging Kvalnes 2021.pdf (L)(262817).pdf PDF, 922 kB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 2 presentasjon fiskehelse fiskevelferd ytre miljø.pdf (L)(262799).pdf PDF, 3 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 20 Reguleringsplan Andøy Industripark Kvalnes.pdf (L)(262818).pdf PDF, 7 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 21 Plankart reguleringsplan Andøy Industripark Kvalnes.pdf (L)(262819).pdf PDF, 508 kB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 22 Rapport biologisk mangfold.pdf (L)(262820).pdf PDF, 3 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 23 Massebalanseberegning Kvalnes.pdf (L)(262821).pdf PDF, 455 kB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 24 IK system.pdf (L)(262822).pdf PDF, 2 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 25 Beredskapsplan sykdom og fiskevelferd.pdf (L)(262823).pdf PDF, 913 kB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 26 Kvittering for betalt gebyr.pdf (L)(262824).pdf PDF, 273 kB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 3 teknisk presentasjon.pdf (L)(262800).pdf PDF, 25 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 4 Andøy Industripark Kvalnes Situasjonsplan Anleggsskisse.pdf (L)(262801).pdf PDF, 4 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 5 Andøy Industripark Kvalnes Arealplankart sjøkart.pdf (L)(262802).pdf PDF, 5 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 6 Andøy Industripark Kvalnes M-5 serie Oversiktsplan.pdf (L)(262803).pdf PDF, 2 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 7 Andøy Industriplan Kvalnes Oversiktsplan tegning 401.pdf (L)(262804).pdf PDF, 4 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 7 Andøy Industriplan Kvalnes Oversiktsplan tegning 401.pdf (L)(262806).pdf PDF, 4 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 8 Prosjektavtale Nofima.pdf (L)(262807).pdf PDF, 5 MB

24.11.2021 Filtype
Vedlegg 9 Avtale fiskehelsetjeneste Åkerblå.pdf (L)(262808).pdf PDF, 218 kB

24.11.2021 Filtype
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809