Ukesbrev fra kommuneoverlegen

Anders Stave - Klikk for stort bilde Kommuneoverlege Anders Stave gir deg siste nytt om korona-situasjonen i Andøy. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.11.2020

Vi har per 19. april testet 48 personer i Andøy, 46 er negative og 2 tester er ikke besvart enda. Vi har altså fortsatt ikke bekreftet smitte. Samtidig er vi i en fase der vi gradvis skal åpne opp samfunnet. Igjen handler det om å balansere risikoen mot nytten. Fokus er kvalitet i det vi gjør, og at det er så trygt som mulig.
 

Skoler og barnehager gjenåpner
I store deler av Norge åpner barnehagen i morgen. I Andøy venter vi til mandag 27. april, samme dag som barneskolen opp til 4. klasse skal åpnes. Barneombud Inga Bejer Engh var prisverdig klar i Dagsrevyen mandag. Hun ba foreldre holde hodet kaldt og la seg styre av «fakta og ikke frykt».

Jeg skjønner at mange foreldre er engstelige. Men ut ifra den kunnskapen vi har tilgjengelig om barn og korona, er det ingen grunn til å holde de hjemme fra skole og barnehage når de gjenåpner neste uke.
 
Lav risiko for å bli alvor syke
Fakta er at barn blir smittet. Og når svært mange smittes av virus, vil det finnes tragiske unntak. Likevel viser forskning og erfaring at barn og unge heldigvis har mindre risiko for alvorlig sykdom enn voksne, og svært lav risiko for å dø. 

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet 30. mars antydet at ett av 60.000 smittede barn i alderen 0-9 år kunne dø. Dette er basert på kinesiske tall, og må som all annen forskning tas med forbehold. I Islands massetesting finner man viruset hos relativt få barn. I Sverige har man ifølge en rapport utarbeidet av en ekspertgruppe fra Utdanningsdirektoratet så langt ikke sett smitteutbrudd på grunnskoler. 

Ikke en vesentlig smittekilde
En forskningsgjennomgang fra Folkehelseinstituttet sier: «Ut fra den foreliggende dokumentasjonen ser det ut til at smittede barn ikke utgjør en vesentlig smittekilde.» Hvorfor er det slik? Det er viktig å poengtere at man ikke vet helt sikkert, men det kan være fordi barn er mindre symptomatiske enn voksne, altså at de hoster og nyser mindre av koronaviruset. 
 
Forskjeller mellom barn og voksne sine immunsystem har også blitt tatt opp, bla. av seksjonsoverlege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Claus Klingenberg. Han skriver 17. mars i Aftenposten at «samlet sett er det klare holdepunkter for at barn og ungdom har mildere symptomer og betydelig lavere risiko for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom enn voksne. Dette er på linje med det man observerte ved de tidligere koronavirusepidemiene SARS og MERS.»
 
Jeg er lege, men også forelder
Jeg har flere hatter i denne saken, ettersom jeg også er forelder. Er jeg redd for å sende mine barn i barnehagen og skolen? Nei. Skal jeg være den første til å si fra hvis vi bør snu? Ja. Det fins barn med spesielle risikotilstander som kan vurderes holdt hjemme; men disse er unntakene og ikke regelen. 

Takk til lærere og barnehageansatte!
Det klappes fra balkonger for helsepersonell, men vi må ikke glemme å klappe for barnehage- og skolepersonellet. Uten dere har ikke vår framtid, barna, gode nok forutsetninger. Samfunnet avhenger av dere, nå som før. Få ting er viktigere enn barnehage og skole for å gi barn en god start på livet og så like muligheter som det går an. 
 
Vi kunne lese i Aftenposten 14. april at utdanningsforbundets leder Steffen Handal er opptatt av trygghet for sine medlemmer når de skal tilbake til sin fysiske arbeidsplass. Det er forståelig. Men det kunne også for ham være grunn til å fremheve hvor viktig det er at barn igjen må få det pedagogiske og sosiale tilbudet de har krav på.
 
Visdom er som et baobabtre
Jeg har jobbet som lege i Afrika, og det var en skjellsettende opplevelse på mange måter. Et ordtak jeg lærte der går som følger: «Visdom er som et baobabtre; ett enkelt menneske kan ikke holde rundt det.» Jeg er bevisst på at jeg ikke sitter med alle fakta angående pandemien vi står ovenfor. Når vi nå skal åpne mer opp, så må vi følge tett opp.  Når man skal forholde seg til usikkerhet så er reevaluering essensielt. 

Offensive og i forkant
Mitt fokus er å gi ærlige råd til kommunale ledere, og ha et godt samarbeid. Det synes jeg vi har. Jeg mener bestemt at vi er mer rustet til å ta hånd om de bølgene vi tror kommer framover. Blant annet har vi fokus på å øke testkapasiteten. Vi ønsker å være offensive og i forkant.
 
Til slutt vil jeg dele et annet ordtak jeg lærte i Afrika, i forbindelse med åpning av barnehager og skoler: «Vi må gi barna to ting; røtter, men også vinger.» 

Hilsen Anders Stave
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809