Status fra kommuneoverlegen 15. aug

Anders Stave. Foto Tuva Grimsgaard Andøy kommune.jpg - Klikk for stort bilde

I dette nyhetsbrevet forteller fungerende kommuneoverlege Anders Stave om tiden frem til bekreftet smitte, om karanteneregler, status for testing og veien videre. Brevet er skrevet 15. august.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 15.08.2020

Innhold avklart med de smittede

Det er viktig for meg at Andøys befolkning er kontinuerlig oppdatert under denne pandemien. Informasjonen i dette nyhetsbrevet er avklart på forhånd med de to koronasmittede, og vi har fokus på å balansere deres rett til privatliv med befolkningens rett til informasjon.

 

Håndtering av situasjonen før bekreftet smitte

 

Under følger hendelsesforløpet frem til det ble bekreftet smitte hos de to personene i Andøy.

 

  • De to koronasmittede ble høyst sannsynlig smittet på Hurtigrutens Roald Amundsen, som kom til Tromsø 31.07.

 

  • De ble satt i karantene, og testet 04.08. etter FHIs retningslinjer. Den første testen var negativ for begge. Totalt var de i karantene 10 dager – som angitt i norske retningslinjer.

 

  • Dagen etter at karantenen var over, tok de to smittede kontakt  med smittevernlege Hedda Mørch, ettersom de da hadde fått mistanke om smitte. Kollega Hedda Mørch fulgte dem opp hele veien basert på FHIs spesifikke råd i forbindelse med Hurtigruteutbruddet. Vi besluttet da at de måtte i karantene igjen og testes på nytt. Test nummer 2 ble altså bekreftet positiv for begge fredag ettermiddag.

 

Hos frisør og i butikk etter karantenen

 

Usikkerhetsmomentet og utfordringen her er at den ene personen var hos frisør mandag ettermiddag, og begge to var på butikk tirsdag. Dette var altså etter at karantenetiden var over, og før personene mistenkte at de var syke og testet seg.

 

Smitteoppsporing er allerede iverksatt rundt disse besøk, og flere personer er i karantene, under oppfølging og skal testes. Vi valgte også raskt å stenge de nevnte plassene for ekstra smittevask når vi fikk denne informasjonen.

 

Nasjonale regler for karantene

 

Mange har nok spørsmål rundt karantenetiden for disse personene. I Norge er den 10 dager, noe FHI valgte ettersom man vurderte i mars/april at 14 dager var for lenge basert på virusets hittil kjente egenskaper samt samfunnsøkonomiske betraktninger.

 

Tok lang tid før symptomer

 

Viruset har ifølge FHI vanligvis en inkubasjonstid på fem til seks dager. Inkubasjonstid er tiden fra det kommer inn i kroppen til det gir opphav til symptomer. Slik var det altså ikke denne gangen. I dette tilfellet tok det lenger tid fra personene ble smittet til de oppdaget symptomer.  

 

Det er noe vi som lokalt helsepersonell har informert sentrale helsemyndigheter om. I dette tilfellet hadde vi vært spart for mye hodebry hvis de hadde sittet lengre i karantene. Men etterpåklokskap er som kjent den dummeste form for kunnskap. Det er viktig for meg at det kommer klart fram at de smittede hele veien har fulgt helsevesenets råd og bestemmelser. De vil bli tett fulgt opp videre, blant annet med hyppige fysiske undersøkelser.

 

Status for testing i dag

 

Vi har testet totalt 221, og venter på svar på 20 prøver. Testvirksomheten har vært stor den siste uka. Man har fra det lokale helsevesenets side nok en gang vært fleksible og løsningsorienterte ovenfor sentrale helsemyndigheters endringer i testkriterier.

 

Kommunene bør tilføres ressurser

 

Et hjertesukk fra min side er at jeg mener kommunene bør tilføres mer ressurser. Det er her slagene står. Det finnes mange små kommuner som har rådmenn med budsjettkutt og null ekstra ressurser. Det finnes en grense for hvor stor ekstra belastning det lokale helsevesen tåler.

 

Det kommer en del veiskiller framover, og mitt råd til den kommunale administrasjonen er å ikke ta noen snarveier. Hvis man er usikker, så velger man den strengeste løsning for å strupe dette potensielle utbruddet.

 

Sosiale samlinger og arrangementer

 

Er du usikker på en privat samling eller arrangement, så vær så snill og utsett. Sjekk retningslinjer på www.helsenorge.no eller www.fhi.no.

 

Ring koronatelefonen ved symptomer eller spørsmål du ikke finner svar på i nevnte nettsider.

 

Avgjørende uker fremover

 

Jeg ønsker ikke å fremstå som dramatisk, men jeg mener at de kommende to uker blir av avgjørende betydning for Andøysamfunnet. Vi skal stå han av, men hvordan?

 

Jeg vil trekke fram ett ord, og dette ordet må vi minne oss og andre på om daglig framover: dugnad. Ordet har visstnok norrøn opprinnelse, og betyr «hjelp» eller «edel dåd». Det kan spores tilbake til den tidlige vikingtida der landsbybeboere arbeidet sammen for å få båtene opp på land. Det har blitt en del av vår norske kulturarv; ett enkelt ord som forklarer hvordan man forbereder seg på blant annet harde vintere, sykdom og andre utfordringer sammen.

 

Nordmenn tar lettere på smittevern

 

En undersøkelse Opinion har utført for Røde Kors viser at èn av fire nordmenn tar lettere på enkle smitteverntiltak som håndvask og fysisk avstand. Samtidig svarer nesten fire av fem i den samme undersøkelsen at de venter en ny smittetopp til høsten. President Robert Mood i Røde Kors sier han er bekymret over tallene: ”Godt smittevern er like viktig nå som for tre måneder siden. Å bekjempe koronapandemien er en felles dugnad der alle må bidra for at vi skal lykkes.”

 

Ett skritt om gangen

 

Hvor lenge må denne dugnaden vare? Overlege Preben Aavitsland i FHI sa til NRK at det kan ta opptil tre år før hele befolkningen kan vaksineres mot koronaviruset. Det er såpass lenge at jeg foreslår vi tar ett skritt om gangen – som altså er de neste 1-2 ukene.

 

Ta vare på deg selv og andre

 

Til slutt vil jeg trekke fram et sitat av Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet: ”Alle bærer et ansvar. Konsekvensene av å la være kan bli svært store. Den situasjonen vi er i, er kanskje den mest alvorlige vi som lever nå vil stå i gjennom livet vårt.”

 

Denne situasjonen vil vare lenge, derfor må man ta vare på seg selv og andre. Vi må følge generelle smittevernregler og gjøre det vi kan for at immunsystemene våre er klare den daget det eventuelt møter koronaviruset.

 

Hvordan optimaliserer man immunforsvaret? Mitt svar: Følg generelle smittevernregler ekstra nøye, hold forbindelsen med familien, ikke bruk unødig energi på ting du ikke får gjort noe med, spis sunt og variert, tren på en forsvarlig måte – gå f.eks. ut på tur og spis deg litt blåbær og multer som vi har så mye av for tida. Husk at livet også skal leves.

 

Skrevet av fungerende kommuneoverlege Anders Stave, 15. august 2020.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809