“Søringkarantenen” oppheves

Vesterålen - Klikk for stort bilde Du skal fortsatt unngå "alle reiser som ikke er strengt nødvendige", men reisende sørfra må ikke lenger i karantene.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.11.2020
Siden "søringkarantenen" ble innført, har også Lofoten og Vesterålen kommet i fase to av korona-epidemien. Formannskapet i Andøy kommune besluttet den 14. april at de vil følge kommuneoverlegenes råd, og lar være å forlenge karantenen for reisende fra sør i landet. Poenget med "søringkarantene" er ikke lenger til stede når vi nå har smitte i nabokommunene.
 
Men selv om reisende sørfra ikke havner i karantene når de kommer til Andøy, betyr ikke det at du kan gjøre hva du vil - eller reise hvor du vil.
 
Unngå å reise hvis du ikke må 
De nasjonale rådene gjelder fortsatt. Det innebærer blant annet at du fortsatt skal:
 • Unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige
 • Unngå offentlig transport hvis du kan
 • Unngå steder hvor du lett kommer nær andre
 • Holde avstand, minst 1-2 meter fra andre
 • Unngå forsamlinger på mer enn fem personer
 • Vask henda!
 • Har du vært i utlandet skal du fortsatt i to ukers karantene
 • Har du luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme i ett døgn etter at alle symptomer er borte
Se helsenorge.no for mer informasjon og oppdaterte nasjonale råd. 
 
Bedre forberedt
Det er fire uker siden “søringkarantenen”, eller “solidaritetskarantenen”, ble innført i Lofoten og Vesterålen. Karantenen har hjulpet til å hindre ukontrollert smitte i regionen, og forsinke utbrudd av korona her nord. 
 
Kommuneoverlege Anders Stave bekrefter at Andøy kommune har brukt disse fire ukene godt. Vi har skaffet mer smittevernutstyr, lært opp personell, reorganisert legekontorene, planlagt kommunale akuttplasser for smittede og etablert rutiner for testing og smitteoppsporing. 
 
- Det er ikke hensiktsmessig for Andøy kommune å etablere karanteneregler på egen hånd når vi nå har smitte i nabokommunene, sier Stave. - Men det er viktig å huske på at når vi reduserer på noen av de mest inngripende tiltakene så er det fortsatt slik at de fleste av anbefalingene ligger fast. Vi har fortsatt som målsetting å få så lite smitte som mulig. For å få det til så må hver en av oss bære hver sin stein til byggverket. Vi må fortsette å jobbe sammen, gjennom å ikke være sammen!
 
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809