Spørsmål og svar om skole og barnehage

Astrid-2.jpg - Klikk for stort bilde Under finner du spørsmål rundt det å holde skoler og barnehager åpne under pandemien. Det er foreldre, barn og ansatte som har stilt spørsmålene, og kommuneoverlegen som har svart.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 23.11.2020

Spørsmålene og svarene er fra april 2020. 

 

Er det greit at barnevognene står tett i gangen med posene i?
Ja, det kan de, men forsøk å plasssere vognene slik at de ikke står alt for tett i tett. Viruset kan smitte gjennom dråpe og kontaktsmitte. Sjansen for indirekte smitte er lav. 

 
Bør uteleker og lekeapparat rengjøres? Holder det å spyle disse med vann?
Ja, vanlige leker bør rengjøres. Ja, det holder med å spyle de med vann. Om man har mulighet til å spyle fastmonterte lekeapparater (disser, klatrestativ) med vann, så bør man gjøre dette.
 
 
Kan man bruke samme kopptue/klut på bord og stoler, og så hive den til vask, eller må man bytte tue for hver gjenstand man vasker?
Man kan bruke samme kopptue. Skyll den hyppig med såpe og vann når den blir synlig skitten.
 
 
Er antibac og såpevask like bra?
Antibac er ikke effektivt på synlig skitne hender, da bør man bruke såpe. Antibac er et godt alternativ hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig, men såpevask anbefales.
 
 
Kan vi ha fremme kjøkkenleker? Barna klarer ikke bare late som de drikker fra koppene, de tar koppene fysisk til munnen. Det samme gjelder biler, noen av barna tar disse til munnen.
Man behover ikke å fjerne de, men rutiner for jevnlig vask av lekene må være på plass.
 
 
Kan vi ha framme utstyr som ikke kan vaskes, men kun tørkes av (f.eks. kontorstol)?
Leker og gjenstander som ikke kan vaskes bør ryddes bort.
 
 
Om det oppstår smitte i skole/barnehage, vil det føre til smittevask eller bare vanlig vask av bygget?
Veilederen sier noe om dette, og kommuneoverlegen anbefaler å følge denne. Det er ikke nødvendig med full smittevask, men man skal rengjøre i henhold til rådene i veilederen. 
 
 
Er det nødvendig med registrering av nysing og hosting, og varsling av foreldre hvis barnet har blitt hostet på?
Nei, per dags dato er dette ikke nødvendig, og det høres praktisk veldig vanskelig ut.
 
 
Kan viruset spre seg gjennom ventilasjonsanlegget?
Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over smitte: Smitten spres gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte. Smitten ansees ikke per dags dato luftbåren gjennom ventilasjonsanlegg
 
 
Mitt barn er 11 måneder når det starter i barnehagen. Kan en på 11 måneder bli lettere og mer syk enn et barn på 4 år? 
Det er vanskelig å svare nøyaktig på dette, men dagens kunnskap tilsier at små barn blir sjeldnere smittet og mindre syk enn eldre personer. Men små barn under 1 år kan bli mer syke enn litt eldre barn dersom de først blir smittet. Likevel er det vanskelig å svare på fordi det avhenger av mange andre faktorer, som f.eks. den aktuelle helsesituasjonen til barnet.
 
 
Hvor syk skal man være før man holder seg hjemme? Både for barn og for ansatte.
Selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal man holde seg hjemme. Man skal holde seg hjemme ett døgn etter alle symptomene er borte. Ta kontakt med helsetjenesten om du mistenkter at du er smittet, fortrinnsvis ta kontakt med koronatelefonen på 941 79 513 eller fastlegekontoret.
 
Hvordan legges det til rette for dem som må ta buss til skolen? Hvilke tiltak gjøres på bussene for å hindre smittespredning? 
Vi har oversikt over antall skysselever, og det er god plass på bussene siden 5.-10. trinnselever fortsatt er hjemme. 
 
Busselskapet har følgende regler:
1. Gå på og av bussen med god avstand.
2. Det skal sitte maksimalt 1 barn på hver seterad slik at man har 2 meters avstand mellom barna.
3. For å få dette til skal barnet bestandig sitte på vindusplass.
 
 
Blir det hele dager, halve dager eller annenhver dag? Blir ungene delt opp i mindre grupper med en fast voksen? 
Det blir hele, vanlige skoledager hver dag. Ungene blir delt i mindre grupper med faste ansatte på hver gruppe for å unngå nærkontakt med for mange. 
 
 
Er det mulig å gjennomføre utviklingssamtaler så lenge man ikke er flere enn 5? 
Dersom det er mulig å gjennomføre på for eksepel Teams så bør man gjøre det. 
Det går an å gjennomføre utviklingssamtaler som fysiske møter også, men maks 5 personer til stede og husk på avstands- og hygienereglene. Møtene bør være så korte som mulig.
 
 
Kan kommuneoverlegen skrive under på at ungene ikke blir smittet med tanke på foreldre som er i risikogruppen?
Nei, det kan jeg dessverre ikke gjøre. Det bør gjøres individuelle vurderinger dersom foreldre er i risikogruppen. Foreldre som er i risikogruppen bør ta kontakt med helsetjenesten for å få en vurdering av dette.
 
 
Hva om ungene har underliggende sykdommer man ikke vet om?
Et vanskelig spørsmål. Ethvert liv innebærer noe usikkerhet. Helsetjenesten har ikke mulighet til å gjennomføre storstilte undersøkelser av alle barn for å avdekke eventuelle underliggende sykdommer. Hvis foreldre har mistanke om underliggende sykdommer må de ta kontakt med lege som vanlig. Dere finner all kontaktinformasjon på kommunens nettsider, i tillegg bruker vi appen «Helserespons» hvor dere også kan bestille legetimer.
 
 
For de som har pollenallergi: Hvordan skiller man mellom allergi og vanlig forkjølelse?
En vanlig måte å skille dette på er: Feber og farge på snørr/spytt. Ved allergi er ofte snørr/spytt helt blankt og allmenntilstanden er ok. I tillegg opplever personer oftest kløe ved allergi.
 
 
Elevene inviterer gjerne til klem og nærhet. Skal disse nå avvises med mindre det er et trøstebehov?
Ordet avvise er ikke det riktige, men man bør unngå klemming i den grad det er mulig. Samtidig må behovet for omsorg og nærhet hos de minste barnehage- og skolebarna ivaretas.
 

Vi er på en skole der mye av læringsarbeidet gjøres gjennom fysisk materiell. Bør dette vaskes dersom materiellet bytter læringsgruppe?
Ja, det bør vaskes på samme måte som leker, og det er viktig å ha rutiner på dette.
 
Rengjøring av bøker er likevel ikke nødvendig. Smitte via andre gjenstander kalles indirekte kontaktsmitte. For at du skal bli smittet på den måten må du være borti viruset på en eller annen flate, og så, i løpet av kort tid, for eksempel ta deg i øynene eller munnen. Risiko for indirekte smitte fra bøker er lav.
 

Oppbevaring av klær på skole – bør hentes og leveres hver dag av oss foreldre? Hvordan er smittefaren på uteklær/vanlige klær?
Faren for indirekte kontaktsmitte fra både uteklær og inneklær er lav. Dersom foreldre har mulighet for å ta med og levere klær, så bør det likevel gjøres. Spesielt i denne første tiden etter gjenåpning av skoler og barnehager.
 
 
Matservering – skolen har mattilbud med brødmat hver dag og varmlunsj på fredag. Bør det kanselleres og at elever tar med matpakke selv i stedet? Vi har også fruktskjæring som oppgave for elevene, dette bør kanskje også avvikles?
Man trenger ikke kansellere mattilbudet, men mat må forberedes av ansatte, og man skal servere i porsjoner (ikke buffet). Det må være praktisk mulig å gjennomføre dette ut fra organisering av drifta i henhold til smittevernveilederne. Det er de ansatte i skoler og barnehager som kjenner til det praktiske best, og kan vurdere dette best.
 
Fruktskjæring, som oppgave for elevene, bør man avvikle inntil videre. 
 
 
Hvordan vurderes bruk av vikarer? Med lav terskel for sykefravær står man jo i fare for å raskere bli underbemannet, noe som enten vil bety større elevgrupper eller nye voksne inn i gruppene.
Jeg forstår at dette blir en problemstilling, og det er ingenting i veien for å bruke vikarer. Vikarene bør ikke være innom ulike skoler og/eller barnehager (eller andre enheter) i løpet av samme dag.
 
På samme måte som med faste ansatte er det nødvendig å ha opplæring i smitteverntiltak med alle vikarer, og det er like viktig at vikarene følger alle tiltakene som faste ansatte.
 
 
Blir noen testet, eller skal de bare holdes hjemme ved symptomer? 
Det er kommet en ny prioritering og utvidet liste over hvem som bør testes. Denne prioriteringen innebærer at man også prioriterer å teste barn og unge i barnehage og skole, det samme gjelder ansatte i barnehage og skole. 
 
Ta kontakt med koronatelefonen på telefonnummer 941 79 513 om du mistenker smitte, og det blir gjort en vurdering på om du bør testes. Dersom det blir bestemt at du skal testes blir det satt opp tidspunkt for testing, og videre rutiner og prosedyrer iverksettes.
 
Uansett er det kjempeviktig at både barn og ansatte er hjemme hvis de har symptomer, og at de ikke kommer tilbake i barnehage/skole før det har gått minst ett døgn fra de er symptomfrie.
 
 
Hvordan bør man praktisere regler rundt for eksempel fotballspilling i ballbinge i friminutter?
Det er ingenting i veien med å spille fotball eller bedrive andre aktiviteter i friminutter eller utetid, men følg reglene om mindre grupper, avstand og rengjøring av utstyret man bruker.
 
 
Bør uteområdene i skoler og barnehager stenges på ettermiddagstid?
Vi oppfordrer til at uteområdene ikke brukes på ettermiddagstid/fritid. Dette av smittevernhensyn.

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809