Vi beklager misforståelsen!

Andenes Helsesenter Omsorgsbolig  - Klikk for stort bilde En misforståelse i mars, gjorde at pårørende til beboere ved Andenes Helsesenter Omsorgsbolig trodde boligen skulle bli brukt som senter for korona-smittede. Det skal den ikke.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.11.2020

Informasjon til pårørende
11. mars 2020 stengte Andenes Helsesenter Omsorgsbolig dørene for besøkende i en periode. Det ble da innført strenge smitteverntiltak for å forebygge smitte.


Senere samme måned, sendte omsorgsboligen ut et brev til pårørende hvor de takket for at alle har respektert besøksforbudet, og informerte samtidig om arbeidet videre for å forhindre smitte og beskytte de mest sårbare gruppene.

Misforståelse
Intensjonen var å være føre var og informere pårørende, men dessverre førte brevet i stedet til misforståelser og bekymringer. Noen tolket brevet som at omsorgsboligen skulle brukes som et senter for korona-smittede. Det er det altså ingen planer om. 

Tiltakene
Det arbeides for tiden med en helhetlig plan for å ivareta både friske og syke den dagen vi eventuelt får påvist korona-smitte i Andøy. Et av tiltakene som har blitt diskutert for å verne om særlig utsatte innbyggere, er muligheten for at noen av de som nå bor i institusjon kan bo hjemme hos familien en periode. På den måten kommer de i kontakt med færrest mulig, og det vil være enklere å hindre smitte.

Intensjonen med brevet var å være føre var, og høre om dette ville være mulig for noen pårørende. Dessverre var ordlyden i brevet lett å misforstå.

Vi beklager!
Vi beklager på det sterkeste til de pårørende som vi påførte unødvendig engstelse! Her burde kommunikasjonen vært bedre. 


Enhet for pleie og omsorg redegjør i uttalelsen under for arbeidet og noen av tiltakene som nå drøftes i forbindelse med kommunens helse- og omsorgstjenester.
 
 
 
Uttalelse fra pleie og omsorg om saken: 
 
Andøy kommune holder på med et omfattende planarbeid over hvordan kommunen skal sikre drift av ordinære helse og omsorgstjenester, og samtidig kunne møte utfordringene kommunen vil få dersom deler av befolkningen vil bli smittet av coronaviruset. Dette planarbeidet har foreløpige retningslinjer for hvordan vi skal møte situasjonen, og det jobbes aktivt med forbedring og opprettelse av mulige institusjonsplasser hvor bekreftet covid-smittede kan motta helsehjelp isolert fra andre helse og omsorgstjenester.
 
Gjennom dette planarbeidet skal kommunen forsøke å være i forkant av et lokalt utbrudd. I forbindelse med arbeidet har noen pårørende mottatt en henvendelse med informasjon om hvordan avdelingene løser situasjonen pr i dag, og også en forespørsel i forhold til om de ønsker å ta sine brukere hjem under denne pandemiperioden. Denne forespørselen kommer basert på at i kriseperioder ønsker pårørende ofte å ha sine egne nært, og derfor kanskje ønsker å gjøre pleie og stell selv i perioden.
 
Andøy kommune har prosedyrer og smitteverntiltak som har som mål å hindre ukjent smitte mellom beboere, og mellom beboere/ansatte. Dette er hygieneprinsipper som ligger til grunn for alt arbeid innenfor helse og omsorg, og i disse tider er det ekstra fokus på eksisterende rutiner og ekstra tiltak. Kommunen ønsker å være åpen om at når det kommer ukjent smitte inn i en institusjon hvor beboere deler fellesarealer,  kan det være vanskelig å være sikker på at ukjent smitteoverføring ikke vil skje i forkant av et positiv bekreftet sykdomstilfelle.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809