Siste nytt fra smittevernlegen

Smittevernlege Anders Stave - Klikk for stort bilde Smittevernlege Anders Stave gir oss siste nytt om korona-situasjonen i Andøy. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 23.11.2020

Smittestatus i Andøy er fortsatt heldigvis den at vi har ingen påvist smitte. Vi tester fortsatt fortløpende når symptomer og situasjonen tilsier det, og har hittil testet 86 personer. Av disse er 84 negative og 2 får svar over helga. 

 
Jeg tenkte det var på tide å informere grundigere om hva som er planen hvis/når noen blir smittet av koronavirus i Andøy. Først og fremst må isolering og smitteoppsporing gjøres umiddelbart, og vi må legge en konkret plan for oppfølging av den/de smittede. 
 
«Koronateam» 
Vi har opprettet et «koronateam» bestående av smittevernlege og erfarne sykepleiere Hensikten med dette teamet er å kunne følge opp smittede i deres eget hjem. Mange må belage seg på isolering i hjemmet dersom vi får et utbrudd. Heldigvis er det jo slik at ikke alle med koronavirus blir alvorlig syke, og det er verken forsvarlig eller nødvendig å legge inn alle på sykehus – der man kan smitte mer sårbare pasientgrupper. 
 
Det er utrolig viktig at vi følger opp og observerer de smittede, for å ivareta dem på best mulig vis. På bakgrunn av sykdomsutviklingen vil det fortløpende bli vurdert om pasienter i hjemmeisolasjon bør legges inn på sykehus. 
 
Ved korona-smitte er det ikke uvanlig at man blir litt forvirret, derfor vil ikke alle pasienter være i stand til å oppfatte endringer i egen sykdom. Dette er det noen kaller “koronahjerne”, og skyldes høyere pustefrekvens og endret pustemønster. Det er her korona-teamet kommer inn med tett oppfølging i hjemmet.
 
Skjermet korona-avdeling
De som har tegn til alvorlig sykdom må selvsagt legges inn på sykehus. Ved mild sykdom har vi også mulighet til å isolere personer på hotell. Jeg er veldig glad for det gode samarbeidet vi har hatt og har med lokale hoteller rundt dette. 
 
I tillegg er det opprettet en egen avdeling på ABBS for korona-smittede, som er forsvarlig skjermet fra øvrig drift ved sykehjemmet. Dette betyr på ingen måte at alle med smitte i kommunen skal samles på ABBS eller vil utgjøre noen smittefare for andre pasienter der!
 
Vanligvis behandler ABBS syke beboere fra kommunens omsorgsboliger, samt de som nettopp har blitt skrevet ut fra sykehus, men trenger noe mer oppfølging før de blir sendt hjem. 
 
Det er de samme gruppene som vil bli tatt imot på ABBS sin skjermede korona-avdeling: Kun de som normalt ville blitt lagt inn på ABBS, men dessuten har blitt smittet av korona. Det betyr altså at kun smittede fra ABBS, omsorgsboliger i kommunen, samt utskrivningsklare pasienter som har hatt koronavirus og vært behandlet på sykehus skal hit. 
 
Skulle det komme et utbrudd lokalt der behovene overstiger ressursene, så er det også et samarbeid i Vesterålen vi kan støtte oss på. Jeg føler meg trygg på at vi har en solid plan hvis/når korona-smitten kommer hit.
 
Pandemipsyke
Et tema jeg har vært opptatt med i det siste er pandemipsyken vår, både for pasienter og ansatte i helsevesenet. Hva gjør det med oss når vi må begrense vårt sosiale liv over lang tid? I Andøy sammenfalt attpåtil de strengeste koronatiltakene med en serie av harde vinterstormer som førte til strømbrudd og begrensninger også i mulighetene våre for fysisk aktivitet. 
 
Ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo viste en undersøkelse av 10 084 voksne i Norge en tilnærmet tredobling av symptomer på angst og depresjon under starten av pandemien. Det er veldig viktig å nevne at for de fleste vil dette være forbigående, men for noen vil dette ha langtidskonsekvenser. 
 
Da er det viktig å opprettholde gode psykososiale tilbud i kommunen, både offentlige og frivillige. Jeg vil gjerne trekke fram Mental Helse Andøy, som nå er i gang med søndagskaffe igjen etter koronanedstengingen. De følger Folkehelseinstitutttet (FHI) sine hygienekrav og har aktiviteter for alle aldre. De sier som det legendariske rockebandet Nirvana: «Come as you are» – «kom som du er». 
 
Risikovurdering
Nylig kom FHI med en ny risikovurdering. Den første bølgen av pandemien er så å si over. FHI vurderer sannsynligheten og risikoen for spredning i Norge i dag som moderat. Likevel er instituttet bekymret for økt smitte på store arrangementer i sommer og frykter betydelige lokale utbrudd. 
 
«Viruset er i Norge og er like smittsomt og sykdomsskapende som før, og den norske befolkningen er i praksis like lite immun som før. Fremover vil det være fare for oppblussing av epidemien helt til befolkningen er blitt immun gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon», skriver instituttet. FHI er særlig bekymret for «massesmittehendelser», eller såkalte «superspredere». 
 
Det er fortsatt veldig viktig å holde seg hjemme om man er syk samt begrense hvor mange vi har nær kontakt med.
 
Vær raus og vennlig
Jeg tenker at det er viktig at FHI er såpass klar i sin språkbruk, noe som sannsynligvis gjør det lettere for oss å følge generelle smittevernråd. Samtidig må vi ikke la all smittesnakk og krigsretorikk gå oss til hodet, og glemme raushet og vennlighet overfor våre medmennesker. 
 
Du kan gjerne konfrontere andre angående smittevernregler. Men konfronter med vennlighet. Andøy er et lokomotiv på flere måter i Vesterålen, for eksempel reiseliv, og vi må gå foran som et godt eksempel når det gjelder hvordan vi møter både tilreisende og hverandre. Vennlighet er smittsomt – la oss starte en vennlighetsepidemi. 
 
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809