Siste nytt fra smittevernlegen

Smittevernlege Anders Stave - Klikk for stort bilde  Smittevernlege Anders Stave gir deg siste nytt om korona-situasjonen i Andøy kommune. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.11.2020

Per søndag 28. juni har vi testet 103 for koronaviruset; 99 er negative og 4 venter vi svar på. 

 
Skryt til førstelinjetjenesten
Nå tar jeg ferie, mens gode kollegaer tar over. Vi har et godt teamarbeid, og har rustet oss for et lengre løp. Litt selvskryt er sunt - i alle fall i små, hyppige doser. Derfor tenkte jeg å bruke anledningen til å skryte av det norske helsevesen generelt, og førstelinjetjenesten spesielt. 
 
Som det sto i avisen Dagens Medisin 6. juni så unngikk vi italienske tilstander (eller skal vi si, svenske?) i Norge takket være kommunenes gode innsats. En velfungerende førstelinjetjeneste har vært nøkkelen til at koronapandemien hittil har vært håndterlig for sykehusene. Dette må anerkjennes. 
 
Innsats for psykisk syke
Vi har vært positive, løsningsorienterte og tilpasningsdyktige. Vi har blant annet måttet ta enda større ansvar for psykisk syke, sammen med sterke pårørende, siden det distriktspsykiatriske senteret (DPS) på Stokmarknes har holdt stengt for innleggelser. Et nytt såkalt «oppfølgingsteam» er opprettet for å avhjelpe situasjonen inntil videre. I mellomtiden gjør vi i førstelinjetjenesten det vi alltid gjør; tar ansvar og gjør det beste ut av det. Vi måker snø mens det snør.
 
Maraton, ikke fotballkamp
Men det at vi hittil har gjort godt arbeid må ikke bli en sovepute. Vi har fått flere meldinger den siste tida om at en del tror at koronapandemien nærmest er som en fotballkamp, og at vi nå er i pausen før andre omgang starter. Men det er viktig for meg å understreke at kampen mot koronaviruset ikke er en fotballkamp; den er et langdrygt maraton i regnskurer som kommer og går. Vi kan ikke ta “pause” ut juli eller forvente at det er et tilbakelagt kapittel i september.  
 
God informasjon
Fra et samfunnsmedisinsk ståsted har vårt fokus vært å informere godt og jevnlig. Vi ser at dette har fungert, og at de aller fleste er veldig dyktige til å tilpasse seg og følge smittevernregler. Det er inspirerende å se at dere tar smittevern på alvor! Men det er vanskelig å være i full beredskap over lang tid. Vi senker alle skuldrene gradvis, og i tiden fremover kan det bli nødvendig med kontroller for å sikre godt smittevern. 
 
Og hva kan konsekvensen bli? En midlertidig stenging er det siste bedrifter trenger nå, men avhengig av situasjonen kan det bli nødvendig for å hindre smittespredning. Vår lojalitet ligger hos pasientene. Kanskje må silkehanskene av, og lovtekstene slås i bordet. Vi kan ikke lengre ta for gitt at folk holder fokus. Men det må vi, alle sammen.  Og når vi er gjennom denne pandemien så har vi sannsynligvis kommet styrket ut av den. Vi har lært å ikke ta for gitt: Hverdagen. Fysisk kontakt. Dyrevelferd. Vaksiner. Vennlighet.
 
Vi er en sterk kjede
Jeg startet mitt første nyhetsbrev med å poengtere at ingen kjede er sterkere enn sitt svakeste ledd. Jeg føler at vi alle har vist at vi er en sterk kjede. Så hva er trusselen mot denne kjeden? Jeg tror at trusselen er tiden i seg selv: Jo lengre tid det går, jo mer utmattet blir vi. Den sterke kjeden ruster. Vi kan børste av rusten ved å minne oss selv og andre på:
  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene, samt forsterket renhold.
  • Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer.
  • «TISK»: Testing, isolering, smittesporing og karantene. Ring koronatelefonen til Andøy kommune på 941 79 513 ved spørsmål rundt dette eller mistanke om smitte.
Den første fasen av kampen mot koronaviruset sto ute i kommunene. Det er i kommunene vi virkelig kan flate ut sykdomskurven ved å følge råd og regler og drive godt smittevernarbeid med sporing, testing og isolering. Det kommer flere bølger. Og det er fint å ta med oss selvtillit når vi skal møte dem. Vi står han av.
 
God sommer!
 
Hilsen Anders Stave, smittevernlege i Andøy kommune.
 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809