Siste nytt fra smittevernlegen

Anders Stave - Klikk for stort bilde Astrid Holm er tilbake i stillingen som kommuneoverlege. Anders Stave fortsetter å gi oss oppdateringer i kraft av å være smittevernlege i Andøy. 

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 10.11.2020

Jeg er tilbake igjen med nyhetsbrev, denne gang som smittevernlege i kommunen. Astrid Holm er tilbake som kommuneoverlege, og jeg og kollega Hedda Mørch deler på smittevernoppgaver i tillegg til det vanlige pasientarbeidet.

Dette teamarbeidet fungerer veldig godt - det fordeler belastningen og er fornuftig hvis noen av oss blir syke. Vi er riktignok bare tre biter av et større puslespill som vi alle har ansvar for å holde sammen. 
 

Fortsatt ingen smitte i Andøy
Per 2. juni har vi testet 76 for koronavirus i Andøy, og alle 76 er negative. Smittemessig kan vi si at Andøy har sluppet unna den første koronabølga. Denne bølga var liten; under 1% av den norske befolkningen ble smittet, og mørketallene er lavere enn først antatt. Men det betyr at det er lite immunitet/flokkbeskyttelse, og at vi framover fortsatt er i risiko. 
 
For meg er det nærliggende å sammenlikne smittebølger med bølgesurfing: En erfaren surfer følger med på havet og posisjonerer seg riktig. Man er sjeldent så overivrig at man tar den første bølga, fordi den andre eller tredje bølga i bølgesettet oftest er den største. Det er med andre ord fortsatt grunn til å være forsiktig og følge smittevernrådene.

Håp om immunitet?
Pandemien vil sannsynligvis ikke brenne ut før 60-70% er immune, men ukontrollert spredning i befolkningen er heller ikke medisinsk eller etisk forsvarlig. Skulle disse 60-70% bli smittet, vil 2-3 % av disse i følge Folkehelseinstituttet ha behov for sykehusinnleggelse. En fjerdedel av disse vil igjen ha behov for mekanisk pustehjelp. Blant annet i Italia og USA har vi sett hva en slik til dels ukontrollert spredning kan føre til.
 
Det mest sannsynlige framover er lokale utbrudd, for eksempel på grunn av økt reisevirksomhet. Sommeren står for tur her i Andøy, og med den flere besøkende, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette. 
 
Nasjonale veiledere for reiselivet
Jeg er glad for at det er kommet detaljerte nasjonale veiledere som de ansatte i reiselivet må sette seg inn i. Disse fins på Folkehelseinstituttet og NHO reiseliv sine nettsider. Samarbeidet med Andøy Reiseliv har vært godt, og bedriftene oppfattes som seriøse og sitt ansvar bevisst. Det må fortsette. 
 
Grunnpilarene for å bremse smittespredning er fortsatt:
  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene, samt forsterket renhold.
  • Hold minst 1 meters avstand og reduser kontakt mellom personer.
  • «TISK»: Testing, isolering, smittesporing og karantene. Ring koronatelefonen til Andøy kommune på 941 79 513 ved spørsmål rundt dette.
     
Realitetsorientering
Min intensjon med dette nyhetsbrevet er ikke å skremme med store kommende koronabølger, men et forsøk på en realitetsorientering. Selv om det nå virker tilsynelatende trygt, er det viktig at vi fortsetter å følge nasjonale råd om avstand og håndvask hvis vi ønsker å fortsatt ha det slik. 
 
Johan Harstad skrev: «Den som venter på flodbølger, venter nesten alltid forgjeves.» Ikke glem at livet er det som skjer mellom bølgene. Vi har det fint her på øya. Husk å nyte årstiden.  
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809