Råd og regler fra 25. september 2021

Astrid-2.jpg - Klikk for stort bilde Dette er råd og regler som gjelder fra 25. september 2021.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 27.09.2021

Håndhygiene     

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

 

Hostehygiene    

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

 

Har du luftveissymptomer?

(feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

 

• Hold deg hjemme

• Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

 

 

Når kan man vende tilbake til jobb, skole?

• Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.

• Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.

• Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.

•  Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

 

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.

 

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

 

 

Testing 

Det anbefales test for:

•  Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus

• Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet

• Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

 

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

 

 

Smittesporing   

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

 

 

Råd til nærkontakter

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer:

1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager

2. NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager

Dagene telles fra når den smittede isoleres.

Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer.

 

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å:

•  Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter

• Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger

•  Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten

• Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.

 

Munnbind          

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809