Permittering av ansatte

Tørrfisk (Nyksund) Linnft.JPG - Klikk for stort bilde

Her finner du informasjon fra NAV (per 17. mars) om hva du som arbeidsgiver må huske på ved permitteringer.
Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 19.03.2020
Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte. 

NAV anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Som arbeidsgiver må du også huske å varsle NAV så tidlig som mulig. Regler for permittering finner du hos Arbeidstilsynet.  

Arbeidstakere som blir permittert må sende inn permitteringsvarsel til NAV. 
 
Varselet skal inneholde:
 • Informasjon om permitteringens årsak
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse og permitteringens lengde
 • Hvem som blir permittert
 • Om det er hel eller delvis permittering.  
 
I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende:  
 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
 • Den permitteres stillingsstørrelse  
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  
Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   
 
Se mer informasjon om dagpenger og permittering. 
 
Lønn under permittering
På grunn av korona-situasjonen, endres reglene for permittering inntil videre. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn reduseres fra 15 til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale lønn fra dag tre, og permitterte sikres full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Dette er positivt for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene. 

Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 


For oppdatert informasjon, se www.nav.no.
 

.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809