Nær 1.000 fullvaksinert

Astrid-2.jpg - Klikk for stort bilde Til nå er det satt 2.378 vaksinedoser i Andøy.

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 31.05.2021

953 personer er allerede fullvaksinerte, mens 472 personer har fått en dose med vaksine.

Denne uke skal det settes 296 doser. 84 av disse dosene er førstegangsdoser.

I uke 23 har Andøy fått tildelt 198 doser. 72 av disse skal gå til andværinger som skal få sin første dose.

Vaksinekoordinator Henriette Pettersen opplyser at alle over 65 år har fått tilbud om vaksine. Det samme gjelder personer i alderen 18-64 år med tilleggsdiagnoser (Organtransplantasjon, Immunsvikt, Hematologisk kreftsykdom siste fem år, Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese), Downs syndrom og Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon)

- Dersom det er noen i disse gruppene som ikke har fått tilbud om vaksine, må de ringe vaksinetelefonen på nummer 913 37262.

Neste uke begynner Andøys vaksinatører forsiktig med de neste gruppene, som er personer i alderen 55 til 64 år med underliggende sykdommer og 45-54 år med underliggende sykdommer.

Vaksinekooridinatoren opplyser at mange over 18 år fortsatt ikke har registrert seg for å få vaksine. Hun oppfordrer derfor alle, uavhengig hvilken gruppe du tilhører, om å registrere seg.

 

Det gjør du HER.

 

Mange lurer på hvordan det blir med vaksine i sommer. Det er varslet at antallet vaksiner skal gå opp, men samtidig er det bestemt å skjevfordele vaksinene fra kommuner med lavt smittenivå til kommuner med høyt smittenivå. I praksis betyr dette at Andøy, som har hatt lavt smittenivå over tid, får færre doser fra uke 23 enn kommunen skulle hatt med dagens fordeling av vaksiner. Til gjengjeld får kommunen enda flere vaksiner mot slutten av juli.

Andøy kommune vil orientere om vaksineforløpet så snart vi får oppdatert informasjon fra helsemyndighetene.

 

Alvorlig sykdom?

Hva er alvorlig underliggende sykdom og hva er underliggende sykdom? Myndighetene har definert disse sånn:

 

Alvorlig underliggende sykdom

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  

 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

 

 

Underliggende sykdom

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag 

HER kan du lese om prioriteringsrekkefølgen, som FHI har laget.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809